Hledejte

Vatikánská ročenka Vatikánská ročenka 

Katolíci tvoří téměř osmnáct procent světové populace

Počet katolíků ve světě roste přibližně stejným tempem jako počet obyvatelstva, tedy o zhruba 1,10%. Katolíci dnes tvoří 17,7% světové populace, vyplývá z nové Statistické církevní ročenky (Annuarium Statisticum Ecclesiae), která shromažďuje data za rok 2019. Spolu s Papežskou ročenkou na rok 2021 ji v těchto dnech vytisklo Vatikánské nakladatelství.

Na konci roku 2019 byla v katolických matrikách zapsána jedna miliarda a 345 milionů pokřtěných, což v porovnání s předchozím rokem znamená šestnáctimilionový vzestup. V Evropě ovšem počet katolíků podstatně poklesl (z 21,5 na 21,2%), zatímco v Africe jejich počet vzrostl o 3,4%, tedy více než počet obyvatelstva (2,7%). Ke katolické víře se hlásí 18,7% Afričanů, kdežto v roce 2018 to bylo “jenom” 18,3%. V Asii a Americe se setkáme s obdobným jevem: také zde počet katolíků stoupá rychleji než počet obyvatel. V Oceánii se naopak přírůstek katolíků i obyvatel pohybuje na téže úrovni (1,1%).

Co se týče administrativního uspořádání církve, hovoří statistiky o 3 026 diecézích či podobných církevních útvarech po celém světě. V loňském roce byly ustaveny dva metropolitní a čtyři biskupské stolce (2 diecéze a 2 eparchie), dvě diecéze byly povýšeny na metropolitní stolce a dvě územní prelatury a jeden apoštolský vikariát na diecéze.

Přibývá kněží a stálých jáhnů, ale klesá počet povolání

V církvi slouží méně biskupů, ale více kněží. V roce 2019 bylo biskupů 5364, tedy o třináct méně než v předchozím roce (z toho v Evropě 1687). Naprostá většina biskupů přitom nadále pochází z Ameriky a Evropy (68,8%), Asie se na celkovém světovém počtu katolických biskupů podílí patnácti procenty  (15,2%), Afrika třinácti (13,4%) a Oceánie dvěma (2,6%). Ve sledovaném období (2018-2019) vzrostl počet kněží o 271, celkově jich je 414 336. Největší příbytek zaznamenala Afrika (o 3,45 %) a Asie (o 2,91%), kdežto v Evropě kněží ubylo o půldruhého procenta a v Americe o zhruba půl procenta. Na posledně jmenovaných světadílech – tedy v Evropě, Americe a též Asii – rovněž nejvíce poklesl počet kandidátů kněžství, což potvrzuje negativní trendy posledních let. V Americe to bylo o 2,4%, v Evropě dokonce o 3,8%, v Asii o 2,6%, přestože Asie nadále zůstává kontinentem s nejvyšším počtem seminaristů: je jich 32 721. Celosvětově se počet seminaristů snížil o 1,6%, dnes se tedy na kněžství připravuje 114 058 mužů. Pokračuje vzestupná tendence v počtu stálých jáhnů, kteří z převážné většiny (97%) působí v Americe a Evropě. Po celém světě jich slouží 48 238, přičemž jejich množství se za sledované období zvýšilo o půldruhého procenta.

Ubývá řeholníků bez kněžského svěcení, stoupá počet řeholnic v Africe a jihovýchodní Asii

Počet řeholníků, kteří nepřijali kněžské svěcení, citelně klesá, a to především v Evropě. Celkově jich dnes ve světě najdeme 50 295, přičemž v roce 2018 jich bylo ještě 50 941. Celosvětově se snížil také počet řeholnic – o 1,8% na 630 099, což především zapříčinil jejich úbytek v Americe, Evropě a Oceánii. V Africe a jihovýchodní Asii naopak řeholnic přibývá – o 1,1 %, resp. o 0,4%.

(jag)

26. března 2021, 12:33