Hledejte

Sýrie, pohled od kláštera trapistek Sýrie, pohled od kláštera trapistek 

Kardinál Zenari: Naším úkolem je vrátit lidem v Sýrii naději

Před deseti lety, 15. března roku 2011, došlo v Sýrii k prvním demonstracím, které během následujících měsíců degenerovaly do krvavé občanské války. Její oficiální bilancí je více než půl milionu mrtvých, 13 milionů uprchlíků a naprosto zruinovaná země. “Naším úkolem je navrátit Syřanům naději, nesmíme je ponechat jejich osudu,” zdůrazňuje apoštolský nuncius v Damašku.

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas kardinál Mario Zenari, který prožil v Sýrii celou válku, podotýká, že ikonou současné situace jsou nekonečné fronty před pekárnami, ve kterých se prodává chléb dotovaný státem. “Takovou bídu si nepamatují ani nejstarší lidé. V zemi bohaté na úrodnou zemi a zemědělskou půdu lidé masově hladovějí,” říká kardinál Zenari, s poukazem na to, že beznaděj stále roste, jelikož lidé nevidí šanci na obnovu.

“Toto výročí naplňuje srdce bolestí. Sýrie, kterou jsem poznal před dvanácti lety na začátku své mise, zmizela. Tenkrát to byla země plná perspektiv a nadějí na budoucnost, dnes je to Sýrie krutě zraněná, Sýrie krvácející, Sýrie pokořená. Je to Sýrie z podobenství o milosrdném Samaritánu, napadená zločinci, okradená a ponechaná na pospas svému osudu. Navzdory celé tragédii a nesmírnému utrpení nechybí ovšem mnoho milosrdných lidí, kteří se zastavují, aby pomohly léčit naše rány. Nechybí naštěstí solidarita ze strany obyčejných lidí, kteří po kapkách přispívají svou pomocí a stávají se nedocenitelným znamením naděje. Veškerá podpora, která je stále ještě krizovou pomocí, se musí přeměnit v pomoc na obnově. V opačném případě zůstane pochroumaná Sýrie nadále na okraji cesty. Jak říkal sv. Pavel VI., jedním ze jmen míru je rozvoj. V Sýrii nebude skutečný mír ani naděje a důvěra, dokud nebude zahájena obnova a rozvoj hospodářství.”

Kardinál Zenari poukázal na význam nedělního apelu papeže Františka. “Svatý otec nám opět dodal odvahu a ukázal, že nejsme úplně zapomenutí,” říká apoštolský nuncius v Damašku. Zdůrazňuje váhu slov vybízejících mezinárodní společenství ke konstruktivní pomoci ztrýzněné Sýrii, aby nezůstala v zapomnění a mezilidská solidarita rozsvítila v této zemi novou naději. “Stále častěji od lidí slyším, že už ztratili víru v lepší budoucnost. Takovou beznaděj jsme nezažili ani v době největších vojenských operací,” dodává kardinál Zenari. Připomíná také utrpení syrských křesťanů, jejichž počet se během posledního desetiletí zmenšil až o polovinu.

(job)

 

16. března 2021, 17:35