Hledejte

 sestra ALESSANDRA SMERILLI sestra ALESSANDRA SMERILLI 

Italská salesiánka a ekonomka rozšíří počet žen v římské kurii

Papež František pokračuje v nominacích ženských odbornic do římské kurie. Do Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji nyní povolal italskou salesiánku a profesorku politické ekonomie, sestru Alessandru Smerilli. Tato sedmačtyřicetiletá řeholnice byla jmenována podsekretářkou sektoru „Víra a rozvoj“, kam, jak doufá, vnese veškerou svou zkušenost a kompetenci z oblasti ekonomiky a sociálního učení církve.

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas s. Smerilli nepopírá překvapení z této nominace, protože původně ji papež František pozval k dočasné spolupráci v rámci vatikánské anticovidové komise. Nyní se pod hlavičkou vatikánského úřadu zaměří na pomoc místním církvím, a to zejména svými ekonomickými znalostmi. O rostoucím počtu žen na odpovědných místech římské kurie sestra Smerilli soudí:

„Myslím, že se na svět nemůžeme dívat pouze jedním okem, protože by to nebyla správná vize. Domnívám se tudíž, že spolupracovat znamená získat pluralitnější pohled na realitu! Vryla se mi do paměti debata ze synody o mládeži, které jsem se účastnila. V jejím závěrečném dokumentu se cituje kniha Genesis, která říká že Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jako muže a ženu. To znamená, že muž a žena jsou obrazem Boha, který je společenstvím. Toto povolání ke spojenectví a vzájemnosti je třeba vnášet nejenom do rodinného prostředí, nýbrž také do všech dalších odvětví života, včetně pracovního. Myslím, že také římská kurie by měla zažívat tuto reciprocitu, aby lépe vyjadřovala bohatství našeho Boha, který je společenstvím“.

Říká členka Kongregace Dcer Panny Marie pomocnice, která se stala další podsekretářkou Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.

(jag)

25. března 2021, 16:33