Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Cantalamessa: Sebezápor a kříž nejsou cílem, ale prostředkem

Velký pátek je pozváním, abychom vnesli naději a smysl do naší zkušenosti kříže. Také do té, kterou dnes zakouší svět v podobě koronavirové pandemie, říká kardinál Raniero Cantalamessa. Jedním z jeho úkolů v roli kazatele papežského domu je přednést homilii při velkopátečních obřadech ve Vatikánské bazilice. V rozhovoru pro francouzský týdeník Famille Chrétienne se zamýšlel nad významy kříže.

Liturgie Velkého Pátku, tak jak ji dnes známe, se vytvořila poměrně pozdě, až ve čtvrtém století. Adorace kříže má původ v Jeruzalémě, kde křesťané uctívali relikvii Svatého Kříže na Kalvárii, připomíná kardinál Cantalamessa. V nejranějších dobách křesťanství Kristovi následovníci symbol kříže neužívali. V antické době platilo ukřižování za nejkrutější způsob popravy, kterým se trestali otroci. Cicero dokonce podotýká, že v přítomnosti římských občanů není vhodné o kříži vůbec mluvit. Navzdory tomu již svatý Pavel otevřeně vyznává, že pro něho je právě tento Kříž chloubou. Církev si od samého počátku uvědomuje, že Ježíšova smrt na kříži není epizodou, nýbrž událostí, jež změnila celé dějiny lidstva. V byzantském a románském umění je Ukřižovaný prezentován jako král, s očima široce otevřenýma světu. Je to Kristus z Janova evangelia, kde je ukřižování vyvýšením a předzvěstí Jeho definitivního vítězství.

Skutečná všemohoucnost Boha se projevila v Jeho naprosté bezmoci na Kříži, rozvádí dále kardinál Cantalamessa. Spolu s Henrim de Lubacem poukazuje, že zjevení Boha jako lásky žádá od světa revizi představ o Bohu. Podle papežského kazatele prozatím teologie nevyvodila dostatečně důsledky z tohoto poznání. Ježíš umírá na kříži nejen proto, aby splatil lidský dluh, ale aby Boží milost mohla dosáhnout k člověku v jeho největším oddálení, do něhož padl ve své vzpouře proti Bohu, totiž ve smrti. Od chvíle ukřižování je smrt rovněž místem obydleným Boží láskou.

Kardinál Cantalamessa připomíná také naše každodenní kříže. V souladu s Ježíšovými slovy se máme zapřít, brát na sebe svůj kříž a jít za Ním. Sebezápor a kříž však nejsou cílem, nýbrž prostředkem. Zříkám se sebe, abych založil svůj život na Kristu a šel s Ním nejen an Kalvárii, ale také dále ke zmrtvýchvstání. Naše spása však není v našem kříži, nýbrž v Kříži Kristově – připomíná papežský kazatel. Varuje také, že ten, kdo chce Krista bez kříže, se utrpení beztak nevyhne, jenže ho bude mít bez Krista. Velký Pátek dodává našemu kříži smysl a naději, uzavírá kardinál Camatalamessa v rozhovoru pro týdeník Famille Chrétienne.

(job)

29. března 2021, 16:42