Hledejte

Vatikánské zahrady, ilustrační foto Vatikánské zahrady, ilustrační foto 

Vatikán: Žádné postihy pro ty, kdo se nedají očkovat

Governatorát městského státu Vatikán vydal vysvětlující nótu k dekretu o očkování zaměstnanců. Uvádí se v ní na pravou míru, že nezbytnost očkování se předpokládá pro ty sektory, jejichž zaměstnanci jsou v častém styku s veřejností.

Včerejší zveřejnění dekretu (č. CCCICVIII) vatikánského governatorátu, podepsaného 8. února předsedou Komise pro vatikánský stát, vzbudilo rozruch ve světových médiích. Jeho interpretace vyznívala jako povinnost očkování pro veškerý personál, s možností tvrdých sankcí včetně propuštění. Vysvětlující nóta vydaná včera večer odkazuje k nutnosti „chránit a garantovat zdraví pracovní komunity, občanů a rezidentů Městského státu Vatikán uprostřed sanitární krize. Za tímto účel byl vydán dekret stanovující příslušné nástroje, stojí v nótě, která dále upřesňuje: „Mezi těmito opatřeními na základě doporučení státní zdravotnické autority, může být vakcinace považována za nezbytnou ve specifických kontextech, v případech pracovních činností úzce spjatých s veřejnou službou, vztahů se třetími osobami nebo ohrožujícími bezpečnost pracovní komunity. Dobrovolné zapojení do očkovacího programu tedy musí brát v potaz riziko, které by případné odmínutí ze strany zainteresovaného mohlo představovat pro něho samého nebo pro jeho pracovní prostředí. Z tohoto důvodu – čteme dále – ochrana pracovní komunity může předvídat pro toho, kdo odmítne očkování bez uvedení zdravotních důvodů, přijetí opatření, které by snižovalo uvedené nebezpečí a na druhé straně dovolilo nalézt alternativní řešení pro výkon práce ze strany zainteresovaného.“

V praxi to tedy znamená, že v případech vatikánských zaměstnanců, kteří jsou v častém kontaktu s veřejností a nemají v úmyslu podstoupit očkování, mohou jejich nadřízení rozhodnout například o dočasném přeřazení na jiné pracovní místo, kde je riziko setkání s novým koronavirem nižší. Nóta upřesňuje, že vatikánské normy v této věci nemají v žádném případě restriktivní ráz, nýbrž mají zaručit „flexibilní a přiměřenou rovnováhu mezi péčí o zdraví všech a individuální svobodnou volbou“.

(job)

19. února 2021, 15:31