Hledejte

Newyorské sídlo OSN Newyorské sídlo OSN 

Papežská diplomacie: Svatý stolec na zasedání Rady OSN pro lidská práva

Jak v loňské, tak v letošní promluvě k diplomatickému sboru papež František vyzýval k posílení, resp. reformě multilateralismu a mezinárodních organizací, zamýšlených původně na podporu míru a rozvoje na základě práva, a nikoli síly. Tento postoj vatikánské diplomacie dokládá rovněž přítomnost jejích dvou nejvyšších představitelů – státního sekretáře, kard. Parolina, a sekretáře pro vztahy se státy, arcibiskupa Gallaghera, na nadcházejícím 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva (22.2.-23.3.2021).

Konference o lidském bratrství na půdě OSN

Kardinál Parolin v polovině dubna vystoupí spolu s dalšími pěti špičkovými představiteli OSN na konferenci věnované lidskému bratrství. Této události se zúčastní rovněž generální sekretář Muslimské světové ligy, Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, který již vícekrát navštívil Vatikán. Promluva “ministra zahraničí” Svatého stolce, mons. Paula Richarda Gallaghera, se očekává během úvodního zasedání na vysoké úrovni Rady pro lidská práva (23.2.), na téma: náboženská svoboda a právo na život.

Svatý stolec ve shodě se sociální naukou církve hájí cestu globálního odzbrojení

Ihned poté (24.2.) arcibiskup Gallagher, přednese stanovisko Svatého stolce na Konferenci o odzbrojení OSN, která vznikla roku 1978 jako nejdůležitější multilaterální fórum v oblasti globálního odzbrojovacího úsilí a nešíření zbraní hromadného ničení. Svatý stolec hájí cestu celistvého odzbrojení, která je součástí sociální nauky katolické církve. Papež František v encyklice Fratelli tutti (po vzoru svého předchůdce Pavla VI. v Populorum Progressio) naléhá na vytvoření finančního fondu pro nemajetné lidi, do kterého by měly plynout zdroje uspořené na zbrojení a modernizaci arsenálů.  Důraz, který klade na toto téma, dosvědčuje i nedávná ratifikace Smlouvy o zákazu jaderných zbraní, pro niž Svatý stolec hlasoval na generálním shromáždění OSN navzdory své roli pozorovatele, bezprostředně po schválení ji podepsal a ihned ratifikoval.

Pozornost Svatého stolce k situaci v Myanmaru

Při zvláštním zasedání Rady OSN pro lidská práva (12.2.) zdůraznil tamní stálý vatikánský pozorovatel, arcibiskup Ivan Jurković, pozornost Svatého stolce vůči dění v Myanmaru, který papež navštívil v roce 2017. “Svatý stolec snažně prosí všechny zodpovědné činitele v této zemi, aby sebe sami i své činy upřímně podřídili službě společnému dobru, lidským, občanským a základním právům i mírovému soužití”, prohlásil vatikánský diplomat a pokračoval: “Svatý stolec vybízí všechny zúčastněné strany, aby odložily vše, co brání nepostradatelnému procesu dialogu a vzájemnému respektu vůči lidské důstojnosti” a doufá v “pokojné vyřešení současného napětí”, za důvěry, že “rozvoj dialogu přispěje ke kýženému míru”.

Podpora žen v hospodářském a politickém životě posiluje mír a bezpečnost

A konečně zmiňme pondělní (15.2.) příspěvek stálého pozorovatele Svatého stolce při vídeňské Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v rámci přípravy jejího 29. Fóra o ekonomice a ochraně životního prostředí. Arcibiskup Janusz Urbańczyk hovořil o hospodářském zmocňování (empowerment) žen, které Svatý stolec považuje za navýsost důležité, jelikož “přetrvávají mnohé formy diskriminace, pošlapávající povolání žen a jejich důstojnost na pracovišti, a dlouhá řada okolností, které je v práci znevýhodňují”, čímž je mnohdy odkazují na “okraj společnosti či dokonce vrhají do otroctví”.

Svatému stolci záleží na “podpoře a obhajobě reálné rovnosti všech lidí a uznání komplementarity mužů a žen je pro něj prioritou”, vyzdvihl mons. Urbańczyk a poukázal na “naléhavou nutnost takové reálné rovnosti ve všech oblastech, kupříkladu mzdovém ohodnocení, stejném kariérovém postupu, uznání rodičovských práv či ochraně pracujících matek”. Podle vatikánského diplomata přispívá “hospodářské a politické posílení žen a jejich účast na veřejném životě k podpoře míru a bezpečnosti jak ve společnosti všeobecně, tak v rodině jako základní buňce společnosti”. Nynější pandemie “bohužel zvýraznila křehké postavení žen na pracovním trhu, protože mnohdy jako první ztratily práci, a navíc se musí vyrovnat s tlakem a zátěží domácí výuky”, řekl vatikánský diplomat.

(jag)

16. února 2021, 13:17