Hledejte

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Zakládejte svoji službu na upřímném vztahu k Bohu. Takto budete otevřeni nárokům doby a zachováte si všeobecnost, která vás vyznačuje – řekl redaktorům Vatikánského rozhlasu kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Dnes ráno sloužil v bazilice sv. Petra mši u příležitosti 90. výročí založení papežského rádia.

 Zvláštní gratulaci k této příležitosti zaslal naší rozhlasové stanici také papež František. „Je důležité zachovat pamět na naše dějiny a chovat nostalgii ani ne tak po minulosti jako po budoucnosti, kterou jsme povoláni utvářet,“ píše Svatý otec. S poděkováním za lásku, kterou redaktoři vkládají do své práce, připomíná jako „krásný rys“ radiového vysílání skutečnost, že dokáže přinášet slovo do nejzapomenutějších míst. „S odvahou a kreativitou pokračujte dále v promlouvání ke světu a vytváření komunikace, která dovoluje zahlédnout pravdu věcí.“

Kardinál Parolin v homilii zdůraznil, že svět dnes potřebuje hlásání radostné zvěsti a uzdravující komunikaci. Média se totiž stále více zaměřují nikoli na člověka, ale na to, co je užitečné. Vatikánský státní sekretář poukázal na základní aspekty komunikace, kterými je otevřenost, univerzálnost a kontakt s posluchačem:

„Vatikánské rádio je od samého počátku znamením otevřenosti ke světu. Nejen po zeměpisné stránce, když dosahuje do nejodlehlejších koutů světa, ale také z historického hlediska, když se stalo milníkem v rozvoji komunikace. Vynález Guglielma Marconiho byl technickou avantgardou. Také dnes je potřeba otevírat se s novou vizí měnícím se požadavkům doby. (…) Vatikánský rozhlas vytvořil síť, která se kapilárně rozšířila do celého světa, stala se výrazem všeobecnosti katolické církve a Petrovy služby. A co více, díky němu se lidé vzdálení od sebe tisíce kilometrů mohou modlit jedním hlasem. Jeho poselství, coby moderní ozvěna dávných Letnic, dospívá v různých jazycích ke vzdáleným národům ve znamení Ducha, který přichází ke všem a všechny sjednocuje. Vatikánskému rozhlasu se podařilo dokonce prodrat skrze železnou oponu. Díky němu přítomnost Boha dospěla do totalitních režimů, které Jeho existenci popíraly.“

(job)

12. února 2021, 12:37