Hledejte

Ukřižovaný umístěný na oltáři Katedry sv. Petra ve Vatikánské bazilice Ukřižovaný umístěný na oltáři Katedry sv. Petra ve Vatikánské bazilice 

Nóta o slavení Svatého týdne

Svatý stolec vybízí biskupy k přijetí prozíravých rozhodnutí při plánování obřadů Svatého týdne, aby se liturgie slavily ku prospěchu Božího lidu s ohledem na dobro svěřených duší a zároveň s respektem k ochraně zdraví a v souladu se směrnicemi občanských autorit zodpovídajících za společné dobro. Čteme o tom v nótě Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Vatikánský úřad připomíná, že vyhodnocení konkrétní situace je v kompetenci biskupa, jehož úkolem je pečovat o duchovní dobro kněží a věřících. Normy obsažené v liturgických knihách jsou však určeny pro normální okolnosti a nemohou být plně dodržované ve vyjímečných situacích jako je současná sanitární krize. Kongregace odkazuje biskupy k loňskému dekretu o slavení Svatého týdne, který zůstává aktuální také v tomto roce. Připomíná rovněž list kardinála Roberta Saraha nazvaný „Vraťme se s radostí k eucharistii!“ (Torniamo con gioia all´Eucaristia!) ze srpna minulého roku, poukazující k významu některých momentů a gest při současném zachování sanitárních nároků.

Nóta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti konstatuje, že využívání sociálních médií pomohlo kněžím v prokazování blízkosti a podpory během pandemie. Vedle pozitivních rysů si však všímá také problematických aspektů. Doporučuje, aby se během slavení Velkého týdne dalo přednost přenosům liturgií sloužených biskupem a vybízí věřící, kteří fyzicky nemohou chodit do svého kostela, aby sledovali bohoslužby ze své katedrály.

Vatikánský úřad pro liturgii vybízí biskupy také k přípravě materiálů napomáhajících osobní modlitbě v rodinách. Připomíná, že při tom lze využít některé prvky liturgie hodin.

(job)

18. února 2021, 12:17