Hledejte

Kardinál Parolin v Kamerunu Kardinál Parolin v Kamerunu 

Kardinál Parolin v Kamerunu vybízel k trpělivé cestě dialogu

Ve znamení smíření a dialogu v Kamerunu probíhala dnes končící návštěva kardinála Pietra Parolina. Mediace vatikánského státního sekretáře má napomoci dialogu vlády s ambazonskými sepratisty, kteří usilují o rozdělení státu.

Jak řekl kardinál Parolin, jeho týdenní návštěva je výrazem péče papeže Františka o Afriku. Během početných setkání jak z církevní tak i vládní stranou vatikánský kardinál zdůrazňoval nutnost budovat mosty a připomínal potřebu respektovat základní lidská práva. Poukazoval zároveň na to, že nestačí volat po míru, ale je nutné budovat ho odhodlaně a trpělivě, na základě dialogu a spravedlnosti.

Kardinál Parolin navštívil mimo jiné Bamendu ležící v anglickojazyčné části Kamerunu, která se stala dějištěm krvavé práce ambazonských separatistů. Ti jen neochotně přistoupili na návštěvu vatikánského představitele. Vyčítají církvi, že nenaslouchá jejich požadavkům a stojí pouze na straně prezidenta Paula Biyi. Vybídli místní obyvatelstvo k bojkotu všech akcí s účastí vatikánského státního sekretáře. Na tři hodiny zadrželi rovněž emeritního arcibiskupa Douali, devadesátiletého kardinála Christiana Tumiho, který jel na oslavy do Bamendy. Tento incident vynesl na světlo delikátní situaci, v níž se kamerunská církev ocitla.

„Saparatisté nás obivňují, že jsme příliš blízko vládě a vláda nás viní z toho, že jsme příliš blízko separatistům,“ zdůrazňuje nový arcibiskup Bamendy Andrew Nkea Fuanyi, kterému vatikánský státní sekretář během návštěvy předal palium. Předseda kamerunského episkopátu informoval kardála Parolina, že veškeré pokusy o mediaci ze strany církve byly odmítnuty oběma stranami konfliktu a výzvy k rozhovorům a dialogu bohužel zůstávají mrtvou literou. „Pokračující masakry jsou dokladem toho, že na cestě budování míru zůstává stále ještě mnoho práce,“ zdůraznil předseda kamerunského episkopátu biskup Abraham Kome.

Situace na severozápadě Kamerunu se zhoršila na konci roku 2016, kdy separatisté tzv. Ambazonské republiky ohlásili nezávislost a chopili se zbraní, aby bojovali o oddělení od východní, chudší části země. Církev od počátku upozorňovala na případy porušování lidských práv na obou stranách konfliktu, nestavěla se na žádnou ze stran a usilovala o smíření a mír.

Separatistický region se označuje také za sýpku Kamerunu. Právě tam se nacházejí bohatá ložiska ropy a velké plantáže banánů, kaučuku, kávy a kakaa. Místní obyvatelé však využívají těchto zdrojů jen velmi málo. Centrální vláda neinvestuje do rozvoje regionu, chybí zpracovatelský průmysl a odpovídající infrastruktura. Separatisté chtějí tuto situaci změnit. Centrální vláda sice deklarovala ochotu k rozmluvám, ale navzdory běhu let nikdy nepřešla ke konkrétním krokům.

(job)

3. února 2021, 12:10