Hledejte

Arcibiskup Paul R. Gallagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy Arcibiskup Paul R. Gallagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy 

Gallagher: Omezení lidských práv pouze v případě naprosté nutnosti

Šéf vatikánské diplomacie vystoupil na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Ve svém příspěvku si všímá, že některá opatření zaváděná vládami s cílem zajistit sanitarní bezpečnost narušují svobodné uplatňování lidských práv. Arcibiskup Paul R. Gallagher zdůraznil, že jedním z nejzávažnějších problémů je prohlubující se eroze práva na náboženskou svobodu. Připomněl, že toto právo má chránit nejen svobodu svědomí, ale také veřejné vyznávání víry, jak formou bohoslužebné praxe tak vyučování.

Vatikánský sekretář pro vztahy se státy, který je protějškem ministra zahraničí, si ve svém videoposelství všímá, že jedním z vedlejších efektů boje proti koronaviru je rozvolnění našeho chápání lidských práv. „Abychom je mohli jako mezinárodní společenství  autenticky uskutečňovat, musíme základy lidských práv znovu objevit,“ zdůraznil arcibiskup Gallagher.

„Skutečná podpora základních lidských práv  zajisté zavisí na samých základech, od nichž se odvozují. Jakékoli praxi nebo systému, který by lidská práva bral v potaz pouze v abstraktním smyslu, jako oddělená od prvotních a univerzálních hodnot, hrozí podkopávání důvodů jejich existence (raison d´être). V takovémto kontextu práv zbavených hodnot, se institut lidských práv stává ovlivnitelný převládající módou, převládající vizí či ideologiemi,“ zdůraznil arcibiskup Gallagher s tím, že tímto způsobem mohou být státy vmanévrovány do situace, kdy jsou zaváděny povinnosti či sankce protiřečící hodnotám, k jejichž šíření se zavázaly. Jako příklad uvedl otázku života, který – dříve než právo je především prvním a nejzazším dobrem, které musí být pěstováno a chráněno.

„Obsah konceptu práva na život byl postupně rozšiřován o zamítání mučení, násilných internací, trestu smrti, o ochranu starých lidí, migrantů, dětí a mateřství. Tento rozvoj je opodstatněným rozšiřováním práva na život, protože zachovává jeho vlastní základ spočívající v nezadatelném dobru života. Když však je toto právo odděleno od svého vlastního základu, vzniká reálné nebezpečí, že hodnoty, které má prosazovat, budou podkopány. Nešťastným precedentem toho druhu je obecná připomínka výboru lidských práv č. 36, ohledně práva na život, která nejenže nechrání lidský život a důstojnost, ale překrucuje jeho význam a zavádí právo na asistovanou sebevraždu a na ukončení života nenarozených dětí.“

V druhé části projevu, věnované otázce práv v čase pandemie, arcibiskup Paul Richard Gallagher zdůraznil, že veškerá omezení lidských práv s cílem ochrany veřejného zdraví musejí vyplývat z nezbytné nutnosti. Musejí být zaváděna uměrně k situaci, nediskriminujícím způsobem a jedině tehdy, nejsou-li dostupné jiné prostředky.

V samém závěru svého vystoupení odkázal na poslední encykliku papeže Františka Fratelli tutti jako pobídku k obnovení nároku všeobecného bratrství a vybídl k chápání současné krize jako příležitosti k multilaterálnímu, zodpovědnému a solidárnímu přístupu, založenému na spravedlnosti a usilujícímu o pokoj a jednotu celé lidské rodiny.

(job)

23. února 2021, 15:29