Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Deklarace proti antisemitismu ve Francii

Antisemitismus ve francouzské společnosti nevymizel, jeho projevy stále sílí a začíná dosahovat extrémních podob. Jako křesťané na to nemůžeme přistoupit a nesmíme tomu uvykat - říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas biskup Didier Berthet na okraj deklarace francouzského episkopátu proti antisemitismu. Podepsána byla minulé pondělí (1. února) za přítomnosti hlavních představitelů židovské komunity v této zemi.

Biskup Berthet zodpovídající v rámci francouzské biskupské konference za vztahy s judaismem poukazuje na skutečnost, že Židé se stávají pravidelně oběťmi rasově motivovaných útoků a dokonce i vražd. Deklarace biskupů není bezprostřední reakcí na určitý konkrétní útok, ale poukazuje na všeobecný problém rostoucího antisemitismu. Církev chce dát v této věci jednoznačné svědectví a potvrdit své úzké vztahy s judaismem - říká biskup Berthet.

“Naše deklarace je velmi solidně teologicky podložená. Ukazuje, že jsme bratři. Židé jsou pro nás starší bratři a my pro židy mladšími. Proto jsme navzájem úzce provázáni. To, co se děje naším bratřím Židům nás nejen zajímá, ale bezprostředně se nás o dotýká. Osobně pociťujeme na našem těle veškeré násilí namířené proti našim bratřím Židům. Spojuje nás s nimi smlouva, při úctě ke všem rozdílům a různé roli v této smlouvě. Nevím nakolik je to teologicky nové, ale věřím, že takováto slavnostní deklarace bratrství vždycky přináší něco nového. Je to deklarace vycházející ze srdce, která nalezla místo v srdci našich židovských bratří. Je to tedy nový krok v našem bratrství, je to dílo Boží.”

job

6. února 2021, 13:36