Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Caritas Internationalis apeluje na všeobecnou dostupnost vakcín

Zvláštní apel na všeobecnou dostupnost vakcín proti Covidu-19 vydala Caritas Internationalis společně s vatikánským Úřadem pro integrální lidský rozvoj. Zdůrazňuje, že vakcíny jsou prostředkem k respektu a ochraně daru života. „Jelikož každý lidský život je nedotknutelný, nikdo nesmí být ponechán stranou,“ čteme v tiskovém sdělení, které se dotýká také otázky fondů na rozvoj zdravotní péče v chudých zemí a patentů na vakcíny.

Pandemie Covid-19 přinesla v minulém roce strach a nejistoty a vynesla na světlo křehkost a zranitelnost lidské existence. Projevem solidární reakce bylo sociální distancování, lockdowny, uzavírání hranic a masívní rozšíření digitální technologie v očekávání na vyvinutí vakcíny, předesílá zpráva podepsaná předsedou Caritas Internationalis a prefektem Úřadu pro integrální lidský rozvoj. „Bohaté národy globálního Severu investovaly peníze do produkce vakcín a nyní očekávají návrat svých investic. Očekává se, že vakcínový „zázrak“ dokáže znovu roztočit globální mašinerii. Vedlo to k jistému sebestřednému zaměření na Severu, který se projevil v nacionalismu a protekcionismu. Globální Jih, kde žije většina chudých lidí, zůstal ponechán stranou,“ čteme v prohlášení. Text dále připomíná nedávná vatikánská stanoviska, formulovaná v dokumentu Kongregace pro nauku víry, který označil vakcíny proti Covidu-19 za morálně přijatelné. K očkování, jako jedné z cest k projevení odpovědnosti vůči bližnímu, vybídl také papež František, a Svatý stolec zajistil vakcíny pro mnoho chudých lidí, zdůrazňuje se dále.

V textu se připomíná nedotknutelnost každého života a poukazuje se na skutečnost, že nejvíce jsou viru vystaveni chudí, menšiny, uprchlíci a marginalizovaní. „Péče o ně je morální prioritou, budou-li opuštěni, znamená to ohrožení pro ně i pro globální komunity. Náš kolektivní blahobyt závisí na tom, jak pečuje o nejposlednější.”

Prohlášení Caritas Internationalis se obrací na politické lídry s pobídkou, aby hleděli dále než pouze na zájmy svých vlastních národů a politických skupin. „Současná vakcínová krize musí být vnímána v širším kontextu globální zdravotní situace. Mnoho méně rozvinutých národů stále postrádá základní lékařskou infrastrukturu a prostředky k přechování vakcín,“ zdůrazňují autoři výzvy spolu s varováním, že nebude-li přístup k této krizi holistický, čekají nás návraty dalších humanitárních krizí. Proto je zapotřebí revidovat dluhy zemí s nízkým národním důchodem. Prominutí dluhů by se totiž mohlo stát zdrojem příjmů nutných k rozvoji zdravotních služeb. Podobně zásadní je také otázka patentů na vakcíny, bezprostředně související s možností zahájení jejich produkce v Africe, Latinské Americe a Asii.

Prohlášení uzavírá čtveřice apelů. První vybízí Radu bezpečnosti OSN k jednání o dostupnosti vakcín jako problému globální bezpečnosti, jehož výsledkem by bylo politické rozhodnutí založené na multilateralismu. Dále vybízí k co nejrychlejšímu projednání otázky dluhu nejchudších zemí, aby bylo možné získané prostředky využít na podporu lékařského a zdravotního systému těchto zemí. Za třetí apelují na podporu lokální produkce vakcín v různých centrech v Africe, Latinské Americe a Asii a jejich zprovoznění během příštích šesti měsíců, jehož předpokladem je projednání otázky patentů a technické spolupráce s nejchudušími národy. A konečně poslední apel žádá o přidělení finanční a technické podpory místních občanským organizacím a zejména konfesním organizacím, které jsou schopné připravit místní komunity v oblasti osvěty a rozvoje jejich schopností. – Uzavírá prohlášení podepsané předsedou Caritas Internationalis, kardinálem Taglem, prefektem Úřadu pro integrální lidský rozvoj, kardinálem Turksonem, a generálním sekretářem Caritas Internationalis Aloysiem Johnem.

(job)

 

5. února 2021, 17:23