Hledejte

Kardinál Henri Schwery na konzistoři v květnu 2001 Kardinál Henri Schwery na konzistoři v květnu 2001 

Zemřel švýcarský kardinál Henri Schwery

Ve věku 88 let zemřel švýcarský kardinál Henri Schwery, emeritní biskup Sionu. Na věčnost odešel 7. ledna ve své rodné vesnici Saint-Léonard, kde sloužil po mnoho let jako prostý kaplan.

V kondolenčním telegramu zaslaném k rukám sionského biskupa Jeana-Marie Loveye papež František svěřuje “Otci veškerého milosrdenství” tohoto “muže vědy a pastýře hluboce oddaného své diecézi”. Připomíná zvláštní pozornost kardinála Schweryho ke kněžské formaci a jeho úsilí o jednotu církve. 

Henri Schwery se narodil 14. června 1932. Vystudoval matematiku a kvantovou fyziku na univerzitě ve Fribourgu a v roce 1957 byl vysvěcen na kněze pro diecézi Sion. Sloužil jako vojenský kaplan, duchovní rádce Katolickk akce, profesor sionského koleje a posléze ředitel nižšího semináře a rektor koleje, až do svého biskupského jmenování v roce 1977.

Osmnáct let v čele sionské diecéze bylo poznamenáno složitým vztahem se seminářem v Ecôn, spravovaným Bratrstvem sv. Pia X. arcibiskupa Marcela Lefebvra, který teritoriálně spadal pod jeho jurisdikci. Marně se snažil odradit arcibiskupa Lefebvra od biskupských svěcení, po nichž následovala v roce 1988 exkomunikace členů Bratrstva sv. Pia X.

Během biskupského působení v sionské diecézi založil v roce 1986 diecézní seminář. Jeho pastorační úsilí ze zaměřovalo na podporu rodin a zajišťování vyvážené farní sítě prostřednictvím různých pastoračních sektorů, které – jak čteme na stránkách diecéze – se v čase osvědčily a nadále dosvědčují „aktuálnost jeho pastoračních vizí“. Jako předseda Švýcarské biskupské konference doprovázel Jana Pavla II. během jeho apoštolské návštěvy ve Švýcarsku roku 1984. O sedm let později, v roce 1991 byl započten do kardinálského sboru.

Z vedení diecéze Sion odstoupil již v roce 1995 ze zdravotních důvodů. Zůstal nicméně kardinálem volitelem až do roku 2012 a zúčastnil se tedy konkláve v roce 2005.

Pohřební obřady kardinála Henriho Schweryho se budou sloužit v pondělí 11. ledna v sionské katedrále, vzhledem k pandemickým restrikcím bez účasti věřících.

(job)

8. ledna 2021, 16:00