Hledejte

Kardinál Christoph Schönborn Kardinál Christoph Schönborn 

Kardinál Schönborn: Papežův krok vyjasňuje charakter laických služeb

Drobná změna v Kodexu kanonického práva, povolující ženám služby lektorátu a akolytátu, byla navrhována opakovaně již na Synodě o evangelizace v roce 2012 a poté na nedávné Amazonské synodě, kostatuje ve svém komentáři ke včerejšímu Motu proprio vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn.

“Tento krok znamená především uskutečnění požadavku, který zazněl mnohokrát od časů Ministeria quaedam sv. Pavla VI.  V tomto jeho dokumentu se totiž objevuje malý článek, pouhý jeden řádek, zdůrazňující, že s ohledem na tradici zůstávají tyto laické služby vyhrazeny mužům, a tedy ženy z nich byly vyloučeny. Papež nyní udělal krok dále, navrhovaný již Synodou o evangelizaci v roce 2012 za papeže Benedikta, a také mimořádnou synodou o Amazonii. Požadavek upustit od tohoto omezení byl vznesen s určitou naléhavostí. Svatý otec proto nyní v dalším kroku vyjasnil to, co papež Pavel VI. předjímal, totiž že jde o laické služby, které nejsou nijak spojeny se svátostí kněžského svěcení. Papež ponechává v kompetenci jednotlivých biskupských konferencí stanovení příhodných kritérií pro rozlišení a přípravu kandátů a kandidátek.”

(job)

12. ledna 2021, 16:41