Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Arcibiskup Gallagher: Sílu zákona nesmíme nahradit zákonem síly

Sekretář pro vztahy se státy, arcibiskup Paul Richard Gallagher, jehož úřad je srovnatelný s funkcí ministra zahraničí, popisuje v rozhovoru s edičním ředitelem vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andreou Torniellim, úsilí Svatého stolce vedoucí k podpisu Smlouvy o zákazu jaderných zbraní, která vstupuje v platnost dnes, pátek 22. ledna. “Mír a mezinárodní bezpečnost se nemohou zakládat na hrozbě vzájemného zničení”, zdůrazňuje arcibiskup Gallagher.

“Hlavním cílem této smlouvy je zákaz jaderných zbraní, a to zcela evidentním způsobem, a jejich zařazení do stejné kategorie s jinými zbraněmi hromadného ničení, jako jsou již zakázané chemické a biologické zbraně”, vysvětluje sekretář pro vztahy se státy. “Takto se nukleární zbraně objeví v celku oněch zbraní, jejichž užití a vlastnictví je trvale stigmatizováno a zbavováno legitimity. Toto je jeden z důvodů, proč se Svatý stolec zasazoval o schválení smlouvy o zákazu jaderných zbraní a aktivně se účastnil procesu jejího vypracování”.

Arcibiskup Gallagher připouští, že implementace některých předchozích přijatých mezinárodních právních nástrojů, týkajících se jaderných zbraní, kupříkladu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1970), dosud není dostatečná. “Je nezbytné zamezit tlaku vyvíjenému proti rozvoji multilateralismu a překonat dynamiku podezřívavosti a vzájemné nedůvěry”, podotýká vatikánský sekretář pro vztahy se státy s poukazem na důležitost “výchovy k míru a odzbrojení a informovanost o rizicích, spojených s užitím jaderných zbraní pro současná i budoucí pokolení”. Svatý stolec se vždy ubíral tímto směrem, jelikož ratifikoval všechny hlavní úmluvy o válečném užití nukleární energie. Kromě toho usiluje o mediaci usnadňující účinný politický dialog, přičemž se kromě již zmíněného vytváření důvěry a potlačování “teorie strachu a nepřítele” zaměřuje na pojem “paměti”. Jak totiž prohlásil Svatý otec při návštěvě Hirošimy, “nemůžeme si dovolit, aby nynější a nové generace zapomněly na to, co se stalo. Tato vzpomínka je zárukou a podnětem vytváření spravedlivější a bratrštější budoucnosti” (24.11. 2019).

Na otázku, zda Smlouva o zákazu jaderných zbraní může dospět k nějakému konkrétnímu vyústění, když ji nepodepsaly tradiční nukleární mocnosti, arcibiskup Gallagher opět cituje papeže Františka, který se vloni před Valným shromážděním OSN zmínil o dvou možných cestách současné mezinárodní spolupráce: “Jedna vede k posílení multilateralismu, druhá upřednostňuje soběstačnost, nacionalismus, protekcionismus, individualismus a izolaci (…), čímž způsobí sebezničení všech. To nesmí převážit” (24.9.2020)”. Otázka jaderných zbraní se úzce váže k této dvojí perspektivě, dodává vatikánský diplomat: “Na jedné straně nás znepokojuje, že jaderné mocnosti se často obracejí zády k multilateralismu a vyjednávání, což dosvědčuje určitá eroze protijaderné architektury, která se projevila odstoupením od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (ze strany USA a následně Ruska, pozn. red.), oslabením jaderné dohody (tzv. společného komplexního akčního plánu, JCPoA) mezi Íránem a dalšími mocnostmi, nejistá budoucnost smlouvy START a rostoucí výdaje nejenom na údržbu, ale též modernizaci jaderných arsenálů. Na druhé straně musíme vytrvat v úsilí zacíleném na jaderné odzbrojení, nikoli šíření jaderných zbraní. Nynější podpora Smlouvy zákazu o jaderných zbraní a desátá hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se připravuje na srpen tohoto roku v New Yorku, jsou k tomu dobrou příležitostí”.

V závěru obsáhlého rozhovoru se arcibiskup Gallagher vyjadřuje ke spojitosti bezpečnostních otázek s nynější pandemií koronaviru: “Pandemie nás vybízí, abychom přehodnotili své pojímání bezpečnosti. Mír a mezinárodní bezpečnost se nemohou zakládat na hrozbě vzájemného zničení a totálního vyhlazení, ani na udržování mocenské rovnováhy či na takové úpravě mezinárodních vztahů, která »sílu zákona« nahrazuje »zákonem síly«. Mezinárodní společenství je povoláno k přijetí dlouhodobých strategií, založených na vědomí , že »všechno je propojeno« (Laudato si´,117 a 138), jak naznačil papež František. Takové strategie lze budovat výlučně prostřednictvím dialogu pevně orientovaného na společné dobro, a nikoli na obhajobu skrytých či dílčích zájmů”, uzavírá vatikánský sekretář pro vztahy se státy.

Dodejme, že dnešní Smlouvu o zákazu jaderných zbraní přivítala řada církevních představitelů – kardinálů, biskupů, řeholníků i mnoha laiků – z dvaceti zemí zvláštním listem, který zveřejnila organizace Pax Christi International. Na seznamu zhruba stovky osobností nefiguruje žádný signatář z České republiky.

(jag)

22. ledna 2021, 15:25