Hledejte

Madona z Nagasaki Madona z Nagasaki 

Svatý stolec opět vybízí k úplnému jadernému odzbrojení

„Svět bez jaderných zbraní“ – takový byl titul webináře, který na dnešní odpoledne zorganizoval Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Kromě prefekta této vatikánské instituce, kard. Turksona, a sekretáře pro vztahy se státy, arcibiskupa Gallaghera, na něm mimo jiné vystoupili ruský bezpečnostní expert Alexej Arbatov či švédská právnička Beatrice Fihnová, představitelka Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní (ICAN).

Podnětem k webové konferenci bylo vydání knihy (A World Free from Nuclear Weapons, The Vatican Conference on Disarmament, Edited by Drew Christiansen, SJ and Carole Sargent, With an Address by Pope Francis; With Contributions from Seven Nobel Peace Prize Laureates, Georgetown University Press 2020) připomínající vatikánské symposium z listopadu 2017, při němž papež zdůraznil, že „základem mírového soužití lidské rodiny musí být etika solidarity a nikoliv klamný pocit bezpečí zajišťovaný zbraněmi hromadného ničení“. O dva roky později při návštěvě Hirošimy zašel František ještě dál a označil již samo držení jaderných zbraní za „nemorální“. V encyklice „Fratelli tutti“, zveřejněné v říjnu tohoto roku, Petrův nástupce požaduje bezvýhradné jaderné odzbrojení, které pokládá za „mravní a humanitární povinnost“. Uspořené výdaje na zbrojení by měly podle jeho názoru plynout do světového fondu, který by „konečně ukončil hlad a podpořil rozvoj nejchudších zemí“.

Úsilí Svatého stolce o jaderné odzbrojení hodnotí pro naše mikrofony kardinál Silvano Maria Tomasi, dlouholetý pozorovatel Svatého stolce při ženevském sídle OSN a spolupracovník vatikánského Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji:

„Diskuse, v níž Svatý stolec pokračuje, skutečně posílila ve veřejném mínění vůli k dialogu a hlubšímu seznámení s negativním dopadem případného užití zbraní hromadného ničení. Tato nová mentalita si postupně razí cestu. Příklad Svatého stolce, který jako první podepsal a ratifikoval Úmluvu o zákazu jaderných zbraní, podnítil další státy k obdobnému kroku až do té míry, že nyní úmluva vstoupila v platnost. Souhlas s tímto postojem pozvolna narůstá v mnoha zemích, ačkoli nejsou držiteli jaderných zbraní. Většina států si přeje bezpečnost a vnímá, že se nezakládá na vlastnictví atomového arzenálu, nýbrž na skutečnosti, že nikdo jaderné zbraně nebude vlastnit ani používat. Zahájili jsme rovněž dialog s jinými náboženstvími, přičemž klademe důraz na to, že novým názvem pro mír je rozvoj, jak říkal sv. Pavel VI.“

(jag)

16. prosince 2020, 16:28