Hledejte

Domovská stránka nového portálu v hebrejštině Domovská stránka nového portálu v hebrejštině 

Portál Vatican News zařadil mezi své jazykové verze rovněž hebrejštinu

Informační multimediální portál Svatého stolce, Vatican News, ode dneška nabízí rovněž webové stránky pro čtenáře hebrejštiny, která se tak přiřadila k šestatřiceti jazykům přinášejícím papežův hlas a informace o církvi ve světě. Nový web doprovodil zvláštním poselstvím latinský patriarcha Jeruzaléma, Pierbattista Pizzaballa.

“Hebrejština ovšem není pouze další jazyk, který se přičlenil k mnoha jiným, jelikož pro křesťany má symbolickou důležitost”, soudí jeruzalémský patriarcha. “Je to jeden z jazyků, který stál u kořenů církevních dějin, společně s řečtinou a aramejštinou je jazykem Písma”. Jak dodává, webové stránky jsou samozřejmě psány současnou hebrejštinou, tedy jazykem, jehož dějiny začínají v devatenáctém století, avšak který se přímo váže k řeči patriarchů, proroků a králů nejstarších časů a židovského národa v Ježíšově době.

Katolický patriarcha Jeruzaléma poté podává přehled různých snah, které katolická církev vyvinula od II. Vatikánského koncilu, aby navázala přátelské vztahy s židovským národem a přispívala ke “zlepšení světa”. Italský biblista a františkán Pizzaballa připomíná různé symbolické kroky posledních papežů v tomto smyslu, kupříkladu návštěvy synagog, apoštolské cesty do Svaté země, návštěvu Jad Vašem, památníku šoa, a Západní stěny v Jeruzalémě. Papež František se navíc často obrací k národům v této zeměpisné oblasti a jejich představitelům, aby nejenom jménem církve požadoval nové úsilí o hledání řešení na regionální spory, které brání životu ve spravedlnosti, míru a prosperitě, pokračuje patriarcha Pizzaballa. “I z toho důvodu je nutné, aby výzva ke smíření a odpuštění zazněla také v hebrejštině. Je to výzva příznačná pro službu místních církví ve Svaté zemi a zakládá se na Ježíšově životě a poslání”, uzavírá latinský patriarcha Jeruzaléma.

Dodejme, že hebrejština se ve zpravodajství Svatého stolce nevyskytuje poprvé – na webových stránkách Vatikánského rozhlasu se objevila už před deseti lety, v říjnu 2010, u příležitosti biskupské synody věnované katolické církvi na Blízkém východě, a zůstala na nich do roku 2017. Dneškem pro ni začíná nová etapa ve vatikánském mediálním prostoru díky spolupráci s latinským patriarchátem a vikariátem sv. Jakuba v Jeruzalémě.

(jag)

 

17. prosince 2020, 11:06