Hledejte

Videoposelství ke knižní prezentaci Videoposelství ke knižní prezentaci 

Pokročme v liturgické inkulturaci, vyzval papež při prezentaci studie o zairském ritu

“Papež František a římský misál pro zairské diecéze” s podtitulem “Obřad slibný pro jiné kultury” – takový název nese svazek z liturgické řady Vatikánského nakladatelství, věnovaný zairskému (či konžskému) ritu, který po dlouhém inkulturačním procesu schválil papež Jan Pavel II. v roce 1988 pro diecéze na území Zairu, dnešní Demokratické republiky Kongo. Prezentace knihy, která vychází péčí konžské teoložky s. Rity Mboshu Kongo a již Petrův nástupce opatřil předmluvou, se konala dnes odpoledne v sídle Vatikánského rozhlasu.

Papež František tuto událost doprovodil videoposelstvím, v němž připomíná, že dnes, 1. prosince, uplynul právě rok od mše svaté, kterou v zairském obřadu sloužil pro konžskou komunitu ve Vatikánské bazilice. Kniha se tak stává svědectvím o této liturgii, prožité s vírou a radostí.

“Vodítkem k uspořádání tohoto svazku byl duchovní a církevní význam a pastorační cíle eucharistické celebrace v konžském ritu. Autoři se řídili zásadami o nezbytnosti vědeckého studia, zaměřeného na přizpůsobení a aktivní účast na liturgii, o něž silně usiloval poslední koncil. Vzhledem k tomu, že zairský obřad je zatím první a jediný inkulturovaný ritus latinské církve schválený po II. Vatikánském koncilu, může se jeho zkušenost při slavení mše svaté stát vzorem a příkladem pro další kultury. Jedním z hlavním přínosů II. Vatikánského koncilu bylo právě navržení směrnic pro uzpůsobení liturgie povaze a tradicím různých národů. Vybízím vás, obrátil se sv. Jan Pavel II. ke konžským biskupům při jejich návštěvě ad limina v dubnu 1988, abyste se rovněž zasadili o inkulturaci Rituálu, tedy jednotlivých obřadů svátostí a svátostin, které plánujete jako doplněk zairského ritu. Připomeňme, co jsme výslovně uvedli v Querida Amazonia, tedy důležitost “začleňovat do liturgie mnohé prvky z vlastní zkušenosti domorodců s jejich niterným vztahem k přírodě a podněcovat domorodové vyjadřování zpěvy, tanci, obřady, gesty a symboly. Již II. Vatikánský koncil požadoval toto úsilí o inkulturaci v liturgii domorodých národů, avšak uplynulo více než padesát let a dosud jsme v tomto směru učinili jen malý pokrok”. Konžský obřad eucharistické celebrace doceňuje různé jazyky barev a tělesných pohybů, které se mezi sebou propojují a působí na všechny rozměry osobnosti věřících, a to se stálým zřetelem ke zvláštním hodnotám každého národa. Tata kniha nám, drazí bratři a sestry, připomíná, že pravým protagonistou konžského obřadu je Boží lid, který zpívá a chválí Boha, a Bůh v Ježíši Kristu, který nás všechny spasil. Doufám, že svazek napomůže k dalšímu pokračování v tomto smyslu.”

Řekl papež František ve videoposelství, které zaslal k dnešní prezentaci knihy o římském misálu pro konžské diecéze a k níž napsal předmluvu. JEJÍ PLNÉ ZNĚNÍ najdete ZDE.

Autory dalších příspěvků jsou o. Maurizio Gronchi, profesor kristologie na Papežské univerzitě Urbaniana a poradce Kongregace pro nauku víry, o. Jean-Pierre Sieme Lasoul, pocházející z Konga, profesor dogmatické teologie a mariologie na Papežské univerzitě Urbaniana, Papežské teologické fakultě Marianum a konžské Katolické univerzitě Grand Bandundu, člen řídícího výboru Papežské mariánské akademie, konžský kněz Oliver Ndondo, argentinská novinářka Silvina Perez a již zmíněná kurátorka svazku, konžská řeholnice Rita Mboshu Kongo z kongregace Dcer Nejsvětější Panny Marie Spoluvykupitelky, která vyučuje spirituální teologii a  formaci k zasvěcenému životu na Papežské univerzitě Urbaniana.

(jag)

1. prosince 2020, 17:00