Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

O Vánocích mohou kněží denně sloužit až čtyři mše svaté

Dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vzhledem k pandemickým okolnostem umožňuje letos kněžím slavit denně až čtyři mše svaté o třech vánočních slavnostech – Narození Páně (25.12.2020), Matky Boží, Panny Marie (1.1.2021) a Zjevení Páně (6.1.2021). Cílem je umožnit co nejširší účast věřících ve státech, kde je přístup na bohoslužbu početně omezen.

“Vzhledem k situaci vyvolané světovým rozšíření pandemie a z důvodu všeobecného trvání nákazy tzv. Covidem-19”, stojí v dekretu podepsaném prefektem kongregace, kard. Sarahem, a jejím sekretářem, arcibiskupem Rochem, “a díky pravomoci, jíž této kongregaci přisoudil Svatý otec František, udělujeme rádi místním ordinářům možnost, aby letos ve vánoční době povolili kněžím svých diecézí slavení čtyř mší o slavnosti Narození Páně, slavnosti Matky Boží, Panny Marie a slavnosti Zjevení Páně, pokud to budou považovat za nezbytné ku prospěchu věřících”.

Dodejme, že “kněžím není dovoleno slavit více než jednu mši svatou denně s výjimkou případů, kdy je jim dovoleno předpisy práva slavit více mší svatých nebo koncelebrovat. ­ Při nedostatku kněží může ordinář dovolit ze spravedlivé příčiny binaci, ba dokonce, žádá-li si to pastorační nutnost, trinaci o nedělích a zasvěcených svátcích”, jak stanovuje kánon 905 Kodexu kanonického práva. Nynější dekret tedy s poukazem na oprávněnou pastorační nutnost zvyšuje maximální možný počet na čtyři mše svaté, avšak výlučně v uvedených dnech letošní vánoční doby.

(jag)

17. prosince 2020, 10:54