Hledejte

campus Katolické univerzity v Římě campus Katolické univerzity v Římě 

Instrukce pro církevní instituty vyššího vzdělávání

Kongregace pro katolickou výchovu vydala tři instrukce, které podávají speciální normy o včlenění (incorporatio), přidružení (aggregatio) a připojení (afiliatio) církevních institutů vyššího vzdělávání k církevním univerzitám a fakultám. Jde o další krok, kterým tato Kongregace konkretizuje podněty apoštolské konstituce papeže Františka o církevních univerzitách a fakultách Veritatis gaudium z roku 2017.

České vydání zmíněné apoštolské konstituce spolu s následnými prováděcími Nařízeními zmíněné Kongregace vyšlo v tomto roce péčí sekretariátu České biskupské konference (ZDE). Jak stojí v úvodu všech dnes zveřejněných tří instrukcí, „papež František v apoštolské konstituci podal základní kritéria pro obnovu a oživení přínosu církevních studií. Jedno z těchto kritérií se týká »naléhavé potřeby „vytvářet síť“ mezi různými institucemi, které aktivací vhodných synergií rozvíjejí a podporují církevní studia kdekoliv ve světě« (Veritatis gaudium, předmluva 4).

Je to náročný úkol jednak pro samotné studijní disciplíny a jednak pro vzdělávací instituce,“ stojí v instrukcích Kongregace pro katolickou výchovu, datovaných 8. prosince t.r. a signovaných společně prefektem a sekretářem zmíněné Kongregace, kardinálem Giuseppem Versaldim a arcibiskupem Angelem Vincenzem Zanim. Všechny dokumenty vyšly zároveň italsky, španělsky, francouzsky a polsky.

9. prosince 2020, 13:12