Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Svatý stolec bude schvalovat nové řeholní instituty

Svatý stolec dnes zveřejnil apoštolský list Authenticum charismatis papeže Františka, daný formou motu proprio a datovaný prvním listopadem, kterým Petrův nástupce mění kánon 579 Kodexu kanonického práva. Zřizování institutů zasvěceného života na diecézní úrovni, které tento kánon umožňoval diecézním biskupům, bude od nynějška podmíněno písemným schválením Apoštolského stolce, kdežto doposud postačovalo formální dotázání ze strany biskupů.

Cílem je zabránit unáhlenému zřizování nových řeholních společenství. „Jasným znamením autenticity určitého charismatu“, prohlašuje papež František v motu proprio, „je jeho eklezialita, schopnost včlenit se harmonicky do života svatého Božího lidu k dobru všech“. Rozlišení o eklezialitě a důvěryhodnosti nových charismat přísluší zodpovědnosti pastýřů místních církví, avšak na druhé straně, zdůrazňuje papež citací z koncilního dekretu o přiměřené obnově řeholního života Perfectae caritatis – je třeba zajistit, aby “neuváženě nevznikaly společnosti bez užitku nebo bez dostatečné životnosti”(19).

Apoštolskému stolci proto náleží úloha doprovázet pastýře v procesu rozlišování, který vede k církevnímu uznání nového institutu zasvěceného života či nové společnosti diecézního práva, pokračuje Svatý otec a připomíná, že podle apoštolské exhortace Vita consecrata  musí být “životnost nových institutů přezkoumána církevní autoritou, které přísluší provést nezbytná šetření, aby jednak potvrdila opravdovost inspirace jejich cílů a jednak zabránila zbytečnému množení počtu institucí navzájem podobných, neboť hrozí nebezpečí škodlivého tříštění na malé skupinky”(12). Nové instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života tudíž vyžadují “oficiální uznání Apoštolského stolce, jemuž jedinému náleží poslední soud”, uzavírá František.

(jag)

4. listopadu 2020, 18:31