Hledejte

Ilustrační foto. Ilustrační foto. 

Publikována zpráva o McCarrickovi

Státní sekretariát Svatého stolce vydal dnes zprávu vypracovanou na pokyn Svatého otce o případu bývalého kardinála a washingtonského arcibiskupa Theodora E. McCarricka (roč. 1930), propuštěného z duchovenského stavu loni v únoru (viz ZDE). Pod titulem Zpráva o úředních  poznatcích a kanonickém procesu Svatého stolce proti bývalému kardinálovi Thedorovi Edgar McCarrickovi (1930-2017) vychází italsky a anglicky obsáhlý spis, který k jeho případu na 449 stranách shrnuje veškerou dokumentaci a jehož vypracování (od oznámení tohoto dokumentačního počinu předloni v říjnu - viz ZDE) trvalo dva roky.

Jak známo, McCarrick byl z duchovenského stavu propuštěn za „zneužívání svátosti smíření a z porušování šestého přikázání s nezletilými i dospělými s přitěžující okolností zneužití moci“. Jeho kauza byla obzvláště rozvířena v médiích  arcibiskupem Carlem Maria Viganò, který před dvěma roky obvinil z liknavosti, ba nedůslednosti samotného papeže Františka (viz ZDE). Obsáhlá zpráva však přináší dokumenty, ukazující, že právě arcibiskup Viganò v době, kdy působil v USA jako apoštolský nuncius (2011-2016), nepodniknul na žádost Kongregace pro biskupy potřebné kroky k prošetření obvinění vznesených v roce 2012 proti tehdejšímu kardinálovi McCarrickovi. Teprve ve zmíněném roce 2012 bylo totiž proti němu poprvé podáno zcela konkrétní obvinění z homosexuálního obtěžování dospělého a v roce 2017 další, týkající se nezletilého z doby, kdy ještě nebyl biskupem. Krátce poté McCarrick abdikoval na hodnost kardinála (viz ZDE), a papež František nařídil zahájit kanonický proces, který vedl propuštění z duchovenského stavu.

Případ dnes devadesátiletého, bývalého duchovního McCarricka je první, jehož personalistická a kanonická dokumentace je za života dotyčného v plném rozsahu zveřejněna. Vyplývá z ní, že od první kandidatury k biskupskému svěcení v roce 1977, přes jeho jmenování biskupem v severoamerických diecézích Metuchen (1981) a Newark (1986) se během informativní procedury předcházející každému biskupskému jmenování nikdy neobjevila žádná negativní indikace na jeho osobu, teprve v 90. letech několik anonymních dopisů, které však neobsahovaly konkrétní a věrohodné indikace. Ze sebrané dokumentace je však třeba zmínit list z roku 1999 newyorského arcibiskupa, Johna O´Connora, který nedoporučil tehdejšího biskupa McCarricka zařadit do okruhu kandidátů na arcibiskupský stolec ve Washingtonu, a to pro podezření z mravně nevázaného života. Tehdejší papež Jan Pavel II. nechal vše přešetřit, a jak plyne ze zveřejněných dokumentů, bylo shledáno, že o tom neexistuje žádné konkrétní svědectví. Proto byl 21. listopadu 2000 jmenován McCarrick do úřadu washingtonského arcibiskupa. Když se roku 2005 začaly proti tehdejšímu kardinálovi vynořovat další hlasy, vinící jej z homosexuálního obtěžování dospělých, vyzval jej Benedikt XVI. k odstoupení z arcibiskupského úřadu, ačkoli mu těsně předtím prodloužil mandát o dva roky po dosažení kanonického věku pro odchod do výslužby. Poněvadž se však obvinění netýkalo nezletilých, a McCarrick byl již mimo službu, nebyl proti němu zahájen  kanonický proces. Pouze mu bylo doporučeno, aby se držel v ústraní, na což však dotyčný nedbal.

Vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin, v souvislosti s tímto případem vydal prohlášení, kde mimo jiné poznamenává: „Zveřejňujeme tuto zprávu s bolestí nad příkořím obětí a jejich rodin a nad utrpením, které bylo způsobeno církvi v USA i všeobecné církvi. Z rozsahu této zprávy a množství sebraných dokumentů a informací vysvítá, že jsme se vydali cestou hledání pravdy.“

 

(mig)

10. listopadu 2020, 16:23