Hledejte

Bezdomovec v Římě 14. listopadu 2020. Bezdomovec v Římě 14. listopadu 2020. 

Papežský almužník ke IV. Světovému dni chudých

Heslo IV. Světového dne chudých „Podej svou ruku chudákovi“ (Sir 7,32) lze podle papežského almužníka, kardinála Konráda Krajewského, vyjádřit nejprostšími gesty: promluvit s druhým člověkem, věnovat mu čas, ale také příspět na zajištění jeho každodenních potřeb.  V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas zdůraznil, že v jádru jde o to, podělit se s bližním o sebe sama, ani ne tolik o to, co mám, protože pravá almužna má trochu zabolet – měla by nás něco stát. Hovoří kardinál Krajewski:

“Když pomáhám druhému člověku, pomáhám vlastně samému Bohu. Když podávám ruku druhému, podávám ji Bohu samému. On potřebuje mé dlaně. Potřebuje můj intelekt. Potřebuje mé talenty, které jsem od Něho obdržel, abych se o ně dělil s druhými. Jako člověk jsem patrně nejkrásnější tehdy, když sloužím Bohu v druhém člověku. (Den chudých) je neděle, kdy mám zapomenout na sebe a pamatovat na všechny ostatní, kteří potřebují moji přítomnost. Nejde o to, abychom pamatovali na celý svět, na chudé žijící daleko, v Africe nebo na ostrově Lesbu, ale na ty, kteří žijí kolem mne, kteří jsou mi svěřeni. Hledám vždy odpověď v evangeliu o Boháči a Lazarovi u jeho domu. Ten Lazar tam byl pouze pro něho, ale on to nepochopil. Abychom byli blízko Bohu, musíme být nejprve nablízku Lazarovi. Abychom pomohli druhému člověku, stačí často jen nemnoho. Nejde však o to, co já chci dát druhému, nýbrž o to, co on potřebuje ode mě.“

 

(job)

16. listopadu 2020, 15:17