Hledejte

Prof. Hans Zollner, SJ Prof. Hans Zollner, SJ 

Biskupové USA neřekli papeži všechno, co věděli o McCarrickovi

Raport o případu bývalého kardinála McCarricka je jasným poselstvím pro celou hierarchii. Jestliže Řím postupoval s takovouto transparentností, všichni by měli provést totéž, rovněž na nižší úrovni. Pokud totiž k nějakým pochybením došlo, dříve či později vyjdou najevo, říká německý jezuita Hans Zollner, který je vatikánským expertem na boj proti zneužívání v církvi.

V rozhovoru pro deník La Croix poukazuje zejména na pochybení tří amerických biskupů, kteří nepověděli všechno, co věděli, o McCarrickovu chování. Podle profesora Zollnera případ klade také důležité otázky ohledně samotného procesu výběru nových biskupů. Kdo a jak o nich rozhoduje, jaké otázky je třeba klást kandidátům a jejich okolí, jak se přesvědčit o upřímnosti kandidáta a zajistit transparentnost procesu jeho volby.

P. Zollner přiznal, že v některých kruzích, včetně katolické církve, je hluboce zakořeněná kultura „drobných opominutí“, v jejíž logice nebylo upozorněno na některá chování bývalého kardinála. Německý jezuita potvrzuje, že jeho mravní přestupky byly brány na lehkou váhu, protože se netýkaly nezletilých, ale dospělých mužů. Dnes je už větší povědomí o tom, že k sexuálnímu zneužívání může docházet také ve vztazích s dospělými.

Profesor Papežské gregoriánské univerzity zároveň zdůrazňuje, že zprávu o McCarrickově případu nelze    číst z dnešního hlediska. Důležité je, aby se  to, k čemu došlo v případě bývalého amerického kardinála, již nikdy neopakovalo. Podle současných právních norem by viníci, kteří se opomenutí dopustili, byli potrestáni.

P. Hans Zollner SJ je německý jezuita a psychoterapeut, který se specializuje na boj proti zneužívání. Je členem Papežské komise pro ochranu nezletilých a zakladatelem a ředitelem Centra pro ochranu dítěte na Papežské gregoriánské univerzitě.

(job)

20. listopadu 2020, 18:33