Hledejte

Z dnešní videokonference Z dnešní videokonference 

Vatikán podpořil další světové setkání hnutí neformální ekonomiky

Před půlrokem se papež František obrátil obsáhlým listem k hnutím neformální ekonomiky, rozptýleným po celém světě, která, jak píše, jsou “vyřazována z globalizačních benefitů”, avšak nikoli ušetřena škod, zapříčiněných globalizací. Naopak, “zlo, které sužuje celý svět, se na nich podepisuje dvojnásobně”, neboť se jedná o zcela bezbranné a sociálně nezajištěné zaměstnance.

Papež v listě povzbudil tato uskupení, nezařaditelná do stávajícího ekonomického systému, aby neustávala v boji za půdu, přístřeší a práci (ona známá tři “p”) a požadoval základní plat pro osoby, které nemohou pracovat za stávající koronakrize. “Nastal čas”, napsal tehdy František, “zamyslet se nad formou základní univerzální mzdy, která by uznala ušlechtilost a nezastupitelnost úloh, jež zastáváte, nad platem, který by zaručil a proměnil v realitu ono lidské a křesťanské heslo: Již žádný pracující bez základních práv.” V závěru listu papež vyzýval ke společné úvaze nad “projektem integrálního lidského rozvoje pro postkrizové období”.

Tato reflexe proběhla dnes odpoledne při virtuálním kulatém stolu, který svolali vatikánský Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji a zástupci svazů, sdružujících pracující v sektorech neformální ekonomiky, spolu s hnutími křesťanských zaměstnanců. Videokonference se soustředila na trojici témat: postpandemická budoucnost nahlížená optikou “tří p” (práce, půdy, přístřeší), dále analýza poslední Františkovy encykliky “Fratelli tutti” z pohledu hnutí neformální ekonomiky a konečně jejich možný přínos k projektu “Františkovy ekonomiky”, které proběhne v listopadu opětovně na digitálních platformách.

Během dnešního setkání byl představen výchovný projekt, nabízený Latinskoamerickou univerzitou periferií (ULPe). Vystoupili kardinálové Michael Czerny a Peter Turkson, sekretář a prefekt vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj, a zástupci argentinského svazu Unión de Trabajadores de la Economía Popular, původně brazilského a dnes již celosvětového zemědělského uskupení La Vía Campesina, mezinárodního sdružení obyvatel předměstských slumů (Slum Dwellers) a Světového hnutí křesťanských zaměstnanců. Dodejme, že předchozí setkání hnutí neformální ekonomiky za účasti papeže Františka se uskutečnila v Římě (2014), Bolívii (2015) a opětovně v italském hlavním městě (2016).

(jag)

24. října 2020, 18:03