Hledejte

Logo vatikánské nadace Logo vatikánské nadace 

Ratzingerova cena putuje do Francie a Austrálie

Vatikánská nadace Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. dnes vyhlásila laureáty desátého ročníku Ratzingerovy ceny za teologii. Jak zaznělo na brífinku v Tiskovém středisku Svatého stolce, obdrží ji australská filosofka a teoložka, prof. Tracey Rowlandová, a francouzský filosof a teolog, prof. Jean-Luc Marion.

Prof. Tracey Rowlandová (1963) vystudovala právo, filosofii a politickou filosofii na univerzitách v Queenslandu a Melbourne, doktorát získala na cambridgské a lateránské univerzitě. V letech 2001-2017 byla děkankou Institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu v Melbourne, v současnosti vyučuje na australské katolické univerzitě Notre Dame. Teologickému myšlení Josepha Ratzingera věnovala dvě publikace, přeložené do řady jazyků (2008,2017). Je členkou ediční rady časopisu Communio a Mezinárodní teologické komise.

Prof. Jean-Luc Marion (1946) pochází z Paříže, kde byl vyučoval metafyziku na univerzitách Nanterre a Sorbona. Ve svém díle se zabývá dějinami filosofie a fenomenologií. Je členem Francouzské akademie a v minulosti byl členem Papežské rady pro kulturu. Spolupracuje s mezinárodním teologickým časopisem Communio.

(jag)

1. října 2020, 16:14