Hledejte

Emeritní papež Benedikt XVI. Emeritní papež Benedikt XVI. 

Benedikt XVI. se distancoval od Katolického integrovaného společenství

Emeritní papež Benedikt XVI. se distancoval od apoštolského společenství zvaného “Katholische Integrierte Gemeinde” (KIG), s nímž udržoval dlouholeté spojení a které od února minulého roku v arcidiecézi Mnichov-Freising prochází kanonickou vizitací. Zmíněná komunita vznikla v poválečném období a získala schválení biskupů v různých diecézích Německa, Rakouska, Itálie a Tanzanie. Roku 1978 ji schválili tehdejší biskupové Paderbornu a Mnichova, Johannes Degenhardt und Joseph Ratzinger, a o několik let později (1985) bylo zřízeno veřejné sdružení věřících podle církevního práva.

Jak napsal Benedikt XVI. v příspěvku zveřejněném listem Herder Korrespondenz, byl zjevně nedostatečně informován či dokonce klamán o mnohém, co probíhalo ve vnitřním životě tohoto společenství, které sdružuje laiky i kněze, včetně významných teologů, v komunitách společného života. Mnichovská vizitace totiž na základě stížností bývalých členů zmíněného společenství upozornila na zneužívání duchovní autority a systém psychické i finanční závislosti.

Konkrétně to znamenalo, že komunitní shromáždění rozhodovalo o uzavírání či ukončení vztahů a manželství podle toho, jak se to jevilo prospěšné komunitnímu životu, či o tom, kdy měl nebo směl nějaký manželský pár mít děti. Případný odpor se vykládal jako hřích proti Duchu svatému, sankce postihovaly i rodinné příslušníky a osobní výdělky si komunita přisvojovala na společné účely.

Benedikt XVI. v Herder Korrespondenz vysvětluje, že společenství svého času uznal na diecézní úrovni, aby “je doprovázel na cestě k pravověrnosti”. Skutečnost, že “při pokusu utvářet každodenní život celistvě podle víry docházelo ke znetvoření víry”, mu nebyla známa. “Hluboce lituji toho, že mohl vzniknout dojem, že všechny komunitní aktivity byly schvalovány arcibiskupem”, dodává emeritní papež.

Poté, co se Benedikt XVI. distancoval od Katolického integrovaného společenství, zakončilo mnichovsko-freisingské arcibiskupství vizitaci a na základě její zprávy zkoumá možné důsledky. Všichni členové komunity z ní mezitím vystoupili a z církevně právního hlediska může spolek rozpustit jedině kard. Reinhard Marx.

(jag)

31. října 2020, 18:10