Hledejte

Arcibiskup Gallagher s běloruským ministrem zahraničí Vladimírem Makeiem Arcibiskup Gallagher s běloruským ministrem zahraničí Vladimírem Makeiem 

Zpráva o návštěvě arcibiskupa Gallaghera v Bělorusku

Vatikánský deník Osservatore Romano přinesl podrobnou zprávu o čtyřech dnech státního sekretáře pro vztahy se státy arcibiskupa Paula R. Gallaghera v Bělorusku. Oficiální návštěva vatikánského “ministra zahraničí” probíhala od 11. do 14. září.

Arcibiskup Gallagher se ihned po přistání na letišti v Minsku, v pátek 11. září, vydal do sídla ministerstva zahraničí, kde proběhlo setkání s jeho běloruským protějškem Vladimírem Makeiem. Během půldruhé hodiny rozhovorů byly připomenuty nejvýznamnější body spolupráce obou států na mezinárodní úrovni, ale také významný přínos místní katolické církve pro duchovní růst běloruského národa, rozvoj sociální péče, dobré mezináboženského soužití v zemi a podporu její kulturní identity. Zvláštní pozornost byla věnována perspektivám dalšího působení katolické církvi v jejím duchovním poslání ve prospěch všech občanů. 

 

V sobotu 12. září se arcibiskup Gallagher setkal na půdě apoštolské nunciatury s běloruskými katolickými biskupy. Rozhovor umožnil bližší seznámení s problémy, s nimiž se potýká katolický komunita a její pastýři, a na druhé straně byl projevem konkrétní blízkosti a podpory Svatého otce. Setkání se ukázalo velmi užitečné ke společnému zvážení cesty, jakou se má tamní místní církev ubírat, aby zůstala věrná své identitě, svému evangelnímu poslání a zároveň byla nástrojem sloužícím společenské soudržnosti, čteme v Osservatore Romano.

V sobotu odpoledne navštívila vatikánská delegace pravoslavnou katedrálu v Minsku, přiléhající Kapli fakulty pravoslavné teologie a nedalekou katolickou katedrálu. Z této krátké exkurze do náboženských dějin země si odnesla vědomí “o schopnosti duchovního obrození po těžkých časech ateismu.” V sobotu večer následovaly další rozhovory na apoštolské nunciatuře, tentokrát s viceministrem zahraničí Sergejem Aleinikem. 

Soukromé nedělní mše na nunciatuře v neděli 13. září se zúčastnili někteří katoličtí velvyslanci v Bělorusku. Odpoledne pak vatikánská delegace navštívila Poutní svatyni vybudovanou ke cti všech svatých. Setkání s jejím rektorem Fyodorem Povnym bylo další příležitostí k lepšímu poznání běloruských dějin a bohatství “s ním hluboce spojené” pravoslavné tradice, stojí v oficiální zprávě o návštěvě arcibiskupa Gallaghera v Bělorusku, publikované ve vatikánském deníku Osservatore Romano.

(job)

17. září 2020, 19:05