Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto 

Partnerské dohody a spolupráce mezi státy jako lék na nové formy obchodování s lidmi

Oběti obchodu s lidmi patří “k nejvíce dehumanizovaným a odepsaným bytostem v dnešním světě a nacházíme v každém koutu země, jde tedy o téma pro Svatý stolec obzvláště důležité - uvedl mons. Janusz Urbańczyk stálý pozorovatel Svatého stolce při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve svém vystoupení na 1277. zasedání Stále rady této instituce, které se sešlo minulý víkend (30.-31. srpna) k reflexi u příležitosti “Světového dne proti obchodu s lidmi”.

Vatikánský diplomat připomněl tvrdá slova papeže Františka pranýřující různé formy novodobého otrokářství jako krutý šrám, úchylnou metlu či otevřenou ránu na těle dnešní společnosti, a jeho poukaz na skličující utilitaristický pohled, nazírající bližního měřítkem výhodnosti a užitku. Navzdory veškerému úsilí státních i nestátních organizací panuje  ve společnosti nadále neznalost o povaze a šíření obchodu s lidmi anebo - jak rovněž upozorňoval papež, nezřídka chybí vůle, k pochopení skutečného rozsahu tohoto problému, protože se dotýká svědomí lidí stojících na konci spotřebního řetězce. V sítích obchodu a zneužívání se dnes zmítá více než 40 milionů lidí, z toho každý čtvrtý je mladší 18 let a každé dvacáté dítě, padající z oběť sexuálního zneužívání, je mladší osmi let, připomněl tristní statistiky vatikánský diplomat.

Koronavirová krize posledních měsíců proměnila vzorce obchodování s bílým masem. “Kriminální skupiny zaměřené na sexuální zneužívání velmi rychle přizpůsobily metody práce a zintenzívnili aktivitu ve virtuálním prostoru a manipulaci přímo v domovech,” konstatoval dále mons. Urbańczyk s poukazem na ekonomickou krizi a prohlubující se sociální nerovnosti, které jsou živnou půdou této kriminality. Vedle dosavadních programů zaměřených zpravidla na prevenci, ochranu a trestní stíhání zdůraznil vatikánský diplomat význam mezinárodní spolupráce a partnerských dohod. “Nedostatek spolupráce - nebo dokonce soupeření - mezi jednotlivými státními entitami činí nezřídka dobře míněné politiky a programy neefektivní,” dodal s odkazem na další z mechanismů umě zneužívaných kriminálními sítěmi.

Vatikánský diplomat proto v závěru apeloval na větší spolupráci, zahrnující rovněž poskytování technické a další pomoci zemím na hlavních trasách obchodu s lidmi, a zaangažování občanské společnosti, konfesně zaměřených organizací i náboženských představitelů, obchodního sektoru i médií. Jako příklad úspěšné spolupráce pak uvedl aktivity Santa Marta Group - Skupiny sv. Marty - sdružující mezinárodní policejní ředitele a představitele katolické církve pracující s oběťmi obchodu s lidmi.

(job)

3. září 2020, 12:40