Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Vatikán proti zavádění interrupcí zadními vrátky

Vatikán protestuje proti zařazení tzv. reprodukčních práv do rezoluce OSN o boji proti koronaviru. Pod tímto titulem se skrývá přitakání potratům, včetně selektivních abortů s ohledem na pohlaví nenarozeného a plodů s diagnostikovanými zdravotními problémy. Potraty jsou v dokumentu představené jako prvek „reprodukčíno zdraví“ a jedno z práv, k nimž má mít každá žena přístup v rámci ochrany zdraví.

Generální sekretář OSN Antonio Gutteres na plenárním zasedání v New Yorku ujistil, že dohlédne na to, „aby vlády nevyužily pandemii Covid -19 k porušování sexuálních a reprodukčních práv a zákroků prováděných v této oblasti“, což znamená také interrupce. Na promluvu pronesenou po schválenírezoluce plenárním zasedáním reagoval představitel Svatého stolce upozorněním, že zanesení těchto práv do rezoluce o koronaviru je „hluboce znepokojující“ a „vytváří zbytečné roztržky“.

Vatikánskou pozici podpořily Spojené státy. Jejich reprezentat uvedl, že USA neakceptuje jazyk, který započítává potraty do tak obecných konceptů, jako jsou „zdravotní služby“ nebo „zdravotní péče“. Spojené státy odmítly také veškeré interpretace lidských práv, které by vyžadovaly od kterékoli členské země zabezpečení dostupnosti interrupcí. Kromě Spojených států proti rezoluci hlasoval také Izrael, Maďarsko a Ukrajina se hlasování zdržely.

Stálý pozorovate Svatého stolce, arcibiskup Gabriele Caccia, ve svém komentáři poukázal na povinnost postupovat společně v boji s pandemií. Vatikán od počátku podporoval ideu společné rezoluce, podpořené všemi členskými státy. „Škoda, že rezoluce, k níž se přistoupilo s úmyslem ukázat jednotu iniciativ  plenárního shromáždění Spojených národů s bojem proti Covidu, je přijímána bez konsenzu,“ uvedl vatikánský diplomat.

*job+

18. září 2020, 16:30