Hledejte

Emeritní papež Benedikt XVI. Emeritní papež Benedikt XVI. 

Kruh žáků emeritního papeže: Otázka Boha v aktuálních výzvách

„Můj Pán a Bůh můj! (Jan 20,28) Otázka Boha v aktuální výzvách“ – tak zní téma, které si pro letošní setkání zvolil kruh žáků Josepha Ratzingera (Ratzinger Schuelerkreis). Setkání proběhne ve dnech 25. a 26. září, stejně jako v loňské roce za zavřenými dveřmi. Mezi účastníky budou tři kardinálové: Kurt Koch, Rainer Maria Woelki a Luis Francisco Ladaria.

Jak je zvykem, zvolené téma schválil Benedikt XVI. osobně. V minulých letech debatovali Ratzingerovi žáci nad otázkami jako zatmění Boha, duchovní perspektivy Evropy, pronásledování křesťanů, vztah mezi státem a církví, až po otázku kněžství a jeho vize v dnešním světě, které se posléze objevilo také ve stati na téma sexuálního zneužívání z pera Benedikta XVI. Mezi účastníky letošního setkání budou kromě původního kruhu přímých žáků emeritního papeže také členové tzv. Nového kruhu, který má tři desítky členů a kromě katolíků do něj patří také pravoslavní.

Jako první vystoupí Ludwig Weimer, který se na konci 70. let habilitoval na řezenské univerzitě s prací na téma “Víra a svoboda“. Zároveň je od roku 1968 předním teologem tzv. Integrovaného společenství (Integrierte Gemeinde), které se snaží o reflexi židovského původu křestanství. Kardinál Ratzinger byl v době svého působení na mnichovském arcibiskupském stolci jediným, kdo schválil ad experimentum statuta této komunity a pokračoval ve svém přátelském vztahu také v letech svého pontifikátu. Členové Integrovaného společenství za ním každoročně přijížděli v letních měsících do Castel Gandolfa. Připomeňme, že téma křesťansko-židovského dialogu patří k významným momentům myšlení Benedikta XVI., který v nedávné reflexi na toto téma, adresováné kardinálu Kurtu Kochovi napsal, že církev nenahradila Izrael a že Boží smlouva s Izraelem nebyla nikdy odvolána.

Další přednášku přednese člen nového kruhu žáků Sven Leo Conrad z Kněžského bratrstva sv. Petra, tedy ze sdružení kněží, kteří slaví eucharistii v mimořádné formě starého ritu, a jsou sjednoceni s římskou církví. Jeho oborem je liturgika a napsal doktorskou práci na téma “Teologie a liturgie Josepha Ratzingera”.

Na zasedání 25. září vystoupí dále Helmut Hoping, dogmatický teolog, který pracoval v letech 2006-2014 jako teologický poradce liturgické komise německé biskupské konference.

Na druhý den, tedy 26. září, mají účastníci zasedání žáků Josepha Ratzingra v plánu veřejnou akci, která bude pobíhat na patristickém institutu Augustinianum, v těsném sousedství Vatikánského náměstí. Zahájí jej kardinál Kurt Koch, přeseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, který je od loňského roku koordinátorem Nového kruhu žáků. Na téma “Zjevení - mezi principy a životní realitou” promluví kolínský arcibiskup kardinál Rainer Maria Woelki.  S diskusním příspěvkem na téma Bůh víry a Bůh filosofů vystoupí profesor Stephan Herzberg; prefekt Kongregace pri nauku víry, kardinál Ladaria, se bude věnovat tématu “Základy víry a živá tradice” a profesor Rainer Hangler rozvine paralelu mezi Mariiním přijetím zjevení a církví a profesor Josef Zoehrer přednese příspěvek o Božím slově v osobním životě Josefa Ratzingera / Benedikta XVI.  Volnou debatu bude moderovat profesor Achim Buckenmaier, vedoucí katedry teologie Božího lidu na Lateránské univerzitě.

(job)

8. září 2020, 12:19