Hledejte

2020.07.24 VINCENZO PAGLIA arcivescovo 2020.07.24 VINCENZO PAGLIA arcivescovo 

Katolík činný v politice nemůže prosazovat umělé potraty

Předseda Papežské akademie pro život připomněl, že katolík na politické scéně nemůže prosazovat umělé potraty, ani souhlasit s jejich legalizací. Arcibiskup Vincenzo Paglia se koncem srpna zapojil v americkém katolickém portálu National Catholic Register do diskuse, probíhající v několika latinskoamerických zemích na téma právní ochrany nenarozených, a také v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami v USA.

Připomněl, že křesťanská nauka je v tomto ohledu zcela jasná a je obsažena v Katechismu katolické církve (KKC, 2322). Italský arcibiskup poznamenal, že političtí představitelé mají usilovat o vylepšení „špatných a hříšných zákonů“ a prosazovat všeobecnou podporu života každé osoby od narození po přirozený skon. Ujistil, že církev nechce politiky umlčovat, ale vybízí je, aby svoje postoje promýšleli ve světle víry, kterou vyznávají. „Jsou-li na omylu, nechceme je zavrhovat. Církev usiluje především o spásu hříšníka. Jsme odpovědni za to, aby se její členové obraceli k evangeliu,“ ujišťuje arcibiskup Paglia. Vyjádřil se také k genderové ideologii, kterou označil za „kulturní porážku“. „Katolíci by měli jejím stoupencům připomenout, dodal vatikánský hierarcha, že zůstali stát v předdarwinovské éře. Popírají evoluci, která utvořila lidský druh, která má dvě pohlaví,“ podtrhnul arcibiskup Paglia. Vybídnul pak všechny katolíky k reflexi nad obsahem nauk Katechismu katolické církve a k tomu, aby je prosazovali v oblasti vzdělávání, kultury a umění. „Církev musí přestat hrát obrannou hru. Musíme být stále ochotni ukazovat hloubku i krásu křesťanského tajemství,“ apeloval předseda Papežské akademie pro život v jednom z katolických portálů USA.

 

(mig)

8. září 2020, 14:46