Hledejte

Kardinál José Tolentino de Mendonça Kardinál José Tolentino de Mendonça  

Kardinál José Tolentino de Mendonça vstoupí k dominikánům

K neobvyklému kroku se odhodlal archivář a knihovník Svaté církve římské kardinál José Tolentino de Mendonça. Portugalská provincie řádu bratří kazatelů oznámila, že 14. listopadu vstoupí v lisabonském klášteře do třetího řádu dominikánů.

Portugalský teolog, literát a posléze arcibiskup José Tolentino de Mendonça byl povolán do Říma papežem Františkem před dvěma lety, kardinálskou hodnost přijal na poslední konzistoři (5. října 2019) a spolu s ní také titulární kostel sv. Dominika a Sixta, který je zároveň univerzitním kostelem Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského.

“Portugalská provincie řádu bratří kazatelů a celý dominikánský řád s radostí přijímá svého nového člena,” řekl otec José Nues, provinciál portugalských dominikánů pro agenturu Ecclesia. “Kardinál Tolentino je po mnoho let naším vzácným přítelem a udržoval blízké kontakty s některými našimi bratřími,” vysvětlil téže agentuře novicmistr br. Filipe Rodrigues. Kardinál José Tolentino de Mendonça “jakožto diecézní kněz a nyní kardinál, vstoupí do jednoho z kněžských bratrstev spojených s dominikány,” dodává. Třetí řád není vázán vztahy poslušnosti k představenému ani se neočekává, že jeho člen bude žít podle klášterních pravidel, nýbrž rozhoduje se kráčet duchovní cestou s dominikány.” Filipe Rodrigues dále zdůraznil, že mnohotvárný způsob kázání kardinála Tolentina dobře souzní s dominikánskou spiritualitou. 

Při slavnostním obřadu 14. listopadu oblékne kardinál Tolentino bílý hábit, bude prosit o milosrdenství Boží a řádu a zazpívá hymnus “Veni Creator” vzývající Ducha svatého. Jak ale zdůrazňuje novicmistr, přijetí hábitu neznamená žádné zvláštní závazky vůči řádu. “Jistěže bude velice vítán na setkáních naší provincie, ale nebude vůči ní ničím povinován. Máme od nynějška dalšího člena řádu, začleněného do kněžského bratrstva, a jsme vděčni za jeho přítomnost a přátelství, on může naopak spoléhat na nás v duchovních milostech, které s sebou tyto věci nesou,” dodává portugalský novicmistr, otec Filipe Rodrigues.

(job)

28. září 2020, 16:28