Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.

Fratelli tutti“ – italský název, který papež zvolil pro tuto novou encykliku věnovanou „bratrství“ a „přátelství ve společnosti“, jak čteme v podtitulku, zůstane neměnný ve všech jazycích, do kterých se dokument bude překládat, pokračuje Andrea Tornielli. Jak známo, první slova nového okružního listu se inspirují výrokem světce z Assisi, jehož jméno papež František přijal. Zatímco katolíci očekávají obsah dokumentu, který Petrův nástupce podepíše v sobotu 3. října nad Františkovým hrobem, rozproudila se debata o zatím jediném dostupném údaji – tedy titulu encykliky a jeho významu. Jedná se o citaci z Františkových Napomenutí (6, Františkánské prameny 155): „Pohleďme, bratři všichni, na dobrého Pastýře, který podstoupil utrpení kříže, aby zachránil své ovce“, uvádí Tornielli zdroj z Františkánských pramenů a vysvětluje: Vzhledem k doslovnému uvedení výroku jej papež samozřejmě nijak nepozměnil, nicméně bylo by absurdní domnívat se, že se za tím skrývá jakýkoli úmysl vyloučit z adresátů poselství více než polovinu populace, tedy ženy.

Naopak, zdůrazňuje Andrea Tornielli. Papež zvolil slova Františka z Assisi jako východisko k reflexi o bratrství a sociální náklonnosti, na které mu velmi záleží a s níž se zamýšlí obrátit na všechny sestry a bratry, muže a ženy dobré vůle, obývající tuto zemi. A to začleňujícím, nikoli vyřazujícím stylem. Prožíváme dobu poznamenanou válkami, chudobou, migrací, klimatickými změnami, hospodářskou krizí, pandemií: uznat, že jsme bratři a sestry, rozpoznat bratra či sestru v člověku, jehož potkáváme, a v případě křesťanů odhalovat v trpícím Ježíšovu tvář, je způsob, jak potvrdit nezadatelnou důstojnost každého člověka stvořeného podle Boží podoby. Současně si tak můžeme připomenout, že nynější obtíže nevyřešíme sami či v protikladu jedněch proti druhým, Severu proti Jihu, bohatých proti chudým anebo budeme-li odděleni jakoukoli jinou vyřazující rozdílností, soudí italský novinář.

V březnu tohoho roku, za vrcholící pandemie, se římský biskup modlil za spásu všech lidí na prázdném náměstí svatého Petra, které bičoval déšť. Spočíval na něm bolestný pohled Ukřižovaného z kostela sv. Marcela a láskyplný pohled Panny Marie, Salus Populi Romani.

“Bouří spadly masky oněch stereotypů, jimiž jsme zastírali svoje „ego“ ve stálé snaze o vlastní image”, řekl tehdy František, “a znovu byla odkryta ona (požehnaná) sounáležitost, od níž se nelze odtrhnout: sounáležitost bratří.” Ústředním tématem papežského listu bude tato “požehnaná sounáležitost”, která z nás činí bratry a sestry. Bratrství a sociální přátelství, uvedené v podtitulu, označují vztah, který se nastoluje mezi lidmi, jež nepojí pokrevní pouta, a který se projevuje přívětivostí, pomocí a velkorysostí ve chvíli nouze. Není to zaujatý cit, protože nehledí na rozdílnosti a příslušnost.  Z toho důvodu není možné přeslechnout všeobecné a výrazné poselství slov “Bratři všichni”, či je podrobit dílčímu výkladu, uzavírá Andrea Tornielli, ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci.

(jag)

17. září 2020, 15:21