Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto 

Caritas Internationalis: Za spravedlivý a udržitelný životní styl

K obnovení myslí a srdce skrze narovnání našeho vztahu k Bohu a jeho stvoření vybízí Caritas internationalis. Tato vatikánská instituce zastřešující půldruhé stovky národních charitativních organizací se připojila k apelům vydaným u příležitosti dnešního Světového dne modliteb za péči o stvoření, vyhlášeného v roce 2015 papežem Františkem. Letos navíc zahajuje ekumenickou akci nadepsanou Čas stvoření, která potrvá do 4. října, kdy se slaví svátek sv. Františka s Assisi.

Caritas Internationalis se připojuje k hlasům, které spatřují v pandemii Covid-19 výzvu k většímu respektu pro náš “společný dům” a volá po změně společenského řádu a životního stylu. Pandemie prokázala, jak “nespravedlivé sociální systémy připravily úrodnou půdu pro šíření chorob”, stojí v nótě, která dále volá po “nových formách solidarity” a slovy kardinála Tagleho vybízí k odpovědi na zdravotní krizi “pandemií lásky”.

Vztah křesťanů k životnímu prostředí nelze oddělovat od vztahu k ostatním lidem a k Bohu. Vatikánský charitativní organizace upozorňuje na situace, kde nedostatek péče o stvoření dopadá na místní komunity, které od nás dnes žádají konkrétní a okamžité činy, zejména pokud jde o zajištění potravinové bezpečnosti, přístupu k vodě a péči o ekosystém.

Integrální lidský rozvoj lze posílit jedině prostřednictvím udržitelnosti ekologických, ekonomických, sociálních a politických systémů, ale také senzibilizace a rozvoje schopností každého člověka v oblasti svědomí, vůle, svobody a odpovědnosti, jelikož v opačném případě nelze očekávat, že lidé pocítí odpovědnost za svět, v němž žijí - zdůrazňuje nóta Caritas Internationalis. - A vybízí k zahájení nového, spravedlivého a udržitelného životního stylu, a k přijetí odvážných politik pro záchranu životního prostředí.

(job)

1. září 2020, 14:06