Hledejte

Aleppo Aleppo 

Caritas Internationalis apeluje na zrušení sankcí proti Sýrii a ukončení konfliktů

Mezinárodní charita vydala zvláštní apel u příležitosti Mezinárodního dne míru, který připadal na neděli (20. září). Především chce obrátit pozornost veřejnosti a politiků, kteří by ji měli reprezentovat, k situaci na Blízkém východě. Volá po dialogu vedoucím ke skutečnému vyřešení problémů u kořene a zrušení sankcí proti Sýrii, které “rozhodně míru nepomáhají a konflikt spíše prohlubují”.

Mezinárodní den míru ustanovilo Plenární shromáždění OSN v roce 1981 (30. listopadu). Caritas Internationalis, vatikánská nadace sdružující přes 160 lokálních charitativních organizací, využila včerejšího dne k upozornění na ohniska, v nichž vážné konflikty s mnoha mezinárodními hráči podlamují nejen stabilitu regionů, ale také a především humanitární situaci obyvatelstva následně migrujícího ze svých bezvýchodných situací.

Apel Mezinárodní charity cituje papeže Františka, který mluvil o každé válce jako jisté formě “bratrovaždy”, ničící povolání lidské rodiny k bratrství. Připomíná také inspirující slova z encykliky Pavla VI. Populorum Progressio, kde je “rozvoj” označen za nové jméno míru.

“Naneštěstí je dnešní lidstvo nadále svědkem milionů lidí žijících v zoufalých podmínkách kvůli válce a násilí, které jim nedovolí prožívat své lidství s důstojností. Miliony umírají kvůli nedostatku míru, kvůli válce a násilí, jejich příčiny lze nalézt v sobectví, chamtivosti, korupci, náboženské a etnické diskriminaci, jakož i v nelegální těžbě nerostných surovin. Paměť minulosti nás musí vést ke konverzi a úsilí o svět, v němž mír a harmonie budou přispívat k integrálnímu lidskému rozvoji,” čteme v prohlášení. 

Caritas Internationalis připomíná křehkost a zranitelnost lidské existence, která se významně projevila v souvislosti s koronavirovou pandemií. Spolu s ní se jasněji ukázal smysl solidarity a - jak opakovaně zdůrazňuje papež František - varování před “nedůvěrou a strachem, který oslabuje vztahy a zvyšuje riziko násilí”. 

Míru nelze dosáhnout bez odvážných, nezištných kroků kladoucích člověka a jeho situaci nad jakýkoliv jiný zájem, konstatuje se v prohlášení Caritas Internationalis, zakončeném apelem, rozčleněným do čtyř bodů. 

- volá po zastavení války a násilí na celém světě a zejména na Blízkém východě  a zahájení dialogu vedoucího k politickému řešení problémů - neboť, jak se dále dodává, násilí a zabíjení plodí pouze další záš

- žádá zrušení sankcí proti Sýrii, protože je zřejmé, že nenapomáhají šíření míru, nýbrž konflikt spíše prohlubují a míru škodí. Odnětí sankcí může rovněž podpořit politické lídry, aby přistoupili k jednacímu stolu.

- pobízí k angažovanosti ve veškerých iniciativách, které mohou vést k míru v oblastech konfliktů, k dohledu na to, aby mezinárodní rozvojová pomoc dbala na budování míru a smíření na nejnižší úrovni. Znamená to vytváření příležitostí ke vzdělání a zaměstnání, zejména pro mladé lidi, kterým hrozí naverbování do ozbrojených skupin a milicí.

- a konečně žádá podporu úsilí náboženských představitelů a nábožensky založených společenství angažovaných v šíření mezináboženského dialogu.

Papežská charitativní instituce pak vypočítává některé programy katolických charit, angažovaných na všech kontinentech: Myanmarská charita vede program nazvaný “Trvalý mír” na podporu vnitřních vysídlenců v kačjinském a šanském státu. Filipínská charita pracuje v Mindanau pro mírové řešení v regionu zachváceného násilím. V Pákistánu vede charita ve spolupráci s místní církví drobné rozvojové projekty, které mají podpořit pokoj a harmonii v tamní společnosti. Ve Středoafrické republice mezináboženská spolupráce arcibiskupa Bangui s místním imámem a představiteli protestantských církví stojí v první linii proti násilí a v práci pro mír a smíření. Charita v Kolumbii se zaměřuje na posilování zranitelných komunit skrze podporu rozvojových projektů a větší participaci obyvatelstva na nenásilném řešení konfliktů - uvádí jako příklady možností konkrétní činnost ve prospěch míru výzva Caritas Internationalis.

(job)

21. září 2020, 17:24