Hledejte

Budoucí blahoslavená, Gaetana Tolomeo Budoucí blahoslavená, Gaetana Tolomeo 

Blíží se beatifikace italské laičky a španělských mučedníků

Papež František dnes oprávnil Kongregaci pro svatořečení k vydání sedmi dekretů, které se týkají pěti nových blahoslavených a dvou ctihodných Božích služebníků. Uznal zázrak přikládaný přímluvě jihoitalské laičky a mučednictví čtyř diecézních kněží, zavražděných z nenávisti k víře ve třicátých letech minulého století ve Španělsku. Hrdinské ctnosti potvrdil u dvou zakladatelek řeholních kongregací.

Naše současnice, italská laička Gaetana Tolomeo, zvaná Nuccia (1936-1997), prožila celý život v kalábrijském městě Catanzaro. Po šedesát let byla kvůli celkovému ochrnutí těla upoutána na lůžko a ve víře prožívala mystérium bolesti. Děkovala Bohu za svou nehybnost, která se, jak vyjádřila, změnila ve školu pokory, trpělivosti, vděčnosti a odevzdání Bohu. Veškeré utrpení nabídla jako oběť za spásu duší a posvěcení kněží, nestěžovala si na ně, naopak vnímala, že z ní Pán učinil nástroj k získávání mnoha bratrů pro Krista. Byla obdařena darem moudrosti a v posledních desetiletích života se stala duchovní rádkyní mnoha laiků i řeholníků. Od devadesátých let minulého století byl jejím zpovědníkem kapucín Pasquale Pitari, který je též autorem Nuccina životopisu a postulátorem beatifikační kauzy. Poselství této ženy, vypovídající o naprosté odkázanosti na pomoc druhých lidí v dnešní společnosti zaměřené na výkon, která vše takzvaně nedokonalé řeší potratem či eutanazií, připomíná, že spása přichází skrze kříž.

Španělský kněz Francisco Cástor Sojo López a tři druhové (Millán Garde, Manuel Galirá e Aquilino Pastor) byli členy kněžského bratrstva, zaměřeného na posvěcení kněží a svědectví o jejich bratrských vztazích. Zemřeli násilnou smrtí při protikatolickém teroru třicátých let ve Španělsku, na následky mučení ve vězení, při hromadných popravách anebo útocích na církevní instituce. Nejmladšímu z těchto mučedníků bylo pětadvacet let a kněžskou službu vykonával pouhý rok.

Heroického stupně ctností dosáhly dvě ženy pocházející rovněž ze Španělska – Františka od Neposkvrněného Početí, občanským jménem Pascual Doménech (1833-1903) a Maria Dolores Segarra Gestoso (1921-1959). První z nich založila kongregaci sester františkánek Panny Marie Neposkvrněné, kdežto druhá misionářský institut Sester Krista Velekněze.

(jag)

30. září 2020, 19:49