Hledejte

Vatican News
Papež Pavel VI. v Kolumbii, srpen 1968 Papež Pavel VI. v Kolumbii, srpen 1968 

Výročí první papežské cesty do Latinské Ameriky

Psalo se 22. srpna 1968. Naše země prožívala dramatické skonání nadějí spojovaných s pražským jarem a vstupovala do další etapy sovětského područí. Málokdo tehdy sledoval historicky první cestu Petrova nástupce na do Jižní Ameriky. A přece papež Pavel VI. v Bogotě právě tehdy odsoudil cestu marxistického ateismu, krvavých revolt - vyzval k odmítnutí násilí a cestě křesťanské lásky.

Pouhé tři dny trvala návštěva Bogoty, a přece papež Montini dokázal proměnit prvotní obraz Nejvyššího pontifexe v milované papeže Pavla v den loučení. Jeho slova o lásce a spravedlnosti a gesta blízkosti zejména k chudým “campesinos” doprovázejí proměnu dokumentovanou na stránkách kolumbijského tisku. Strohá postava velkého koncilního papeže, který jako první překonal Atlantik a sklonil se k políbení latinskoamerické země, vstoupila do dějin.

Pavel VI. na letišti v Bogotě
Pavel VI. na letišti v Bogotě

Po celé tři dny neopouštěly Pavla VI. nesmírné zástupy lidí. Dva miliony Kolumbijců lemovaly cesty vedoucí z letiště ke katedrále na Bolivarově náměstí a hlasitě projevovaly náklonnost k muži, který přinášel poselství křesťanské lásky, naděje a pokoje na kontinent svíraný vojenskými diktaturami.

Během pouhých 72 dvou hodin měl Pavel VI. na programu dvacítku různých akcí a setkání. Papež se sešel nejen s představiteli společnosti, ale také s těmi, kdo jsou obvykle neviditelní, s drobnými rolníky, campesinos. Jeho slova neopouštěla obvyklý elegantní tón, ovšem nikdy na úkor jasnosti: byla velmi silná. Tak například prominenty, vládnoucí oligarchy, přímočaře žádal, aby odstoupili od “statičnosti své pozice, která může být nebo jevit se jako privilegovaná,” a vstoupili do služeb těch, kdo jejich bohatství potřebují.

Pavel VI. v Bogotě
Pavel VI. v Bogotě

Při mši za přítomnosti 300 tisíc rolníků a zemědělců vyslovil papež Pavel VI. slova solidarity, rezonující v srdcích prostých a zneužívaných lidí na celém světě. “Známe vaše životní podmínky,” řekl tehdy papež užívajíc plurálu, jímž po dlouhá léta Petrovi nástupci vyjadřovali sounáležitost s prvním ze svých předchůdců, ustanoveným Kristem. “Mnozí z vás žijí v bídné situaci, často nedosahující základních potřeb lidského života. Nyní nás v tichosti posloucháte, avšak ve skutečnosti jsme to my, kdo slyšíme volání, jež vystupuje z vašeho utrpení a z utrpení velké většiny lidstva.”

Pavel VI. v Bogotě, Mše s kolumbijskými rolníky
Pavel VI. v Bogotě, Mše s kolumbijskými rolníky

Během tří dnů papež Montini vytyčil cestu, po níž budou po další desetiletí kráčet jeho nástupci. Zahájil mezinárodní eucharistický kongres, ale také druhé plenární shromáždění latinskoamerických biskupů. Právě v promluvě k pastýřům kontinentu, na nějž poryvy šedesátého osmého roku přicházely jiných modalitách, avšak nikoli bez napětí, poukázal Pavel VI. k výlučné křesťanské cestě milosrdné lásky - bez deviací: “Chceme  v této věci ještě jednou zdůraznit: Ani nenávist, ani násilí není silou naší lásky. Mezi různými cestami k spravedlivé sociální obnově nemůžeme volit ani cestu ateistického marxismu, ani systematické revolty, a tím méně cestu krve a anarchie”.

(job)

 

24. srpna 2020, 15:30