Hledejte

Ilustrační foto (misie v africké Keni) Ilustrační foto (misie v africké Keni) 

Kongregace pro evangelizaci národů potvrdila konání Misijní neděle

Kongregace pro evangelizaci národů dnes zvláštním tiskovým prohlášením reagovala na vnější dotazy a oznámila, že Světový den modliteb za misie, který letos připadne na neděli 18. října, se uskuteční bez jakýchkoli změn termínu.

V mnoha diecézích totiž přípravy na Misijní neděli probíhají již delší čas a upozorňují Boží lid na primární důležitost misijního poslání. Víra je ze své povahy misijní a slavení Světového dne modliteb za misie všechny věřící upomíná na tento zásadní rozměr křesťanského kréda.

Kongregace pro evangelizaci národů proto důvěřuje ve smysl pro společenství a spoluzodpovědnost biskupů, co se týče konání sbírky určené Papežským misijním dílům, která podporují církve na misijních územích, čteme v dnešním tiskovém prohlášení tohoto vatikánského úřadu. V poselství k letošnímu Světovému dni modliteb za misie se papež František dotazuje, co nám Bůh chce sdělit současnou pandemií.

(jag)

28. srpna 2020, 14:13