Hledejte

Naši kolegové z anglofonní redakce pro Afriku Naši kolegové z anglofonní redakce pro Afriku 

Vatikánský rozhlas vysílá už sedmdesát let do Afriky

Papežovo rádio v tomto roce slaví sedmdesáté výročí pravidelného vysílání do Afriky v anglickém jazyce. U příležitosti tohoto jubilea se pozítří (17.7.) uskuteční webový seminář, na který jsou pozváni katoličtí novináři z celého afrického kontinentu.

Kurz organizuje anglofonní sekce afrických programů Vatikánského rozhlasu ve spolupráci s africkou pobočkou SIGNIS – Světové katolické asociace pro sdělovací prostředky. Mezi přednášejícími najdeme kromě nynějšího prefekta vatikánského Úřadu pro komunikaci, Paola Ruffiniho, rovněž někdejšího generálního ředitele Vatikánského rozhlasu a tiskového mluvčího Svatého stolce, o. Federica Lombardiho. Radu biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru (Secam) zastoupí nigerijský biskup Emmanuel Badejo a konferenci ženských řeholí nigerijská řeholnice, matka Maria Claude Oguh.

Když papežský rozhlas v roce 1950 zahájil vysílání pro Afriku v anglickém jazyce, jednalo se o milník v jeho dějinách, zmiňuje v tiskovém prohlášení Světová katolická asociace pro sdělovací prostředky. Africký kontinent se v oné době vymaňoval z koloniální nadvlády a s postupujícím sebeurčením a demokratizací mnoha zemí se mimo jiné prosazovalo volební právo. Z toho důvodu jsou “katoličtí novináři v Africe nejenom povinováni zpravodajstvím o společenských událostech, nýbrž mají naznačovat cestu k lepší budoucnosti”, vysvětluje dnešní vedoucí anglofonní africké sekce Vatikánského rozhlasu, o. Paula Samasumo.

Webinář vychází z letošního papežského poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků, které je věnováno vyprávění příběhů, v africkém kontextu pojímanému jako “nástroji k řešení rasových a sociálních konfliktů”. Dodejme, že Vatikánský rozhlas, založený Piem XI. v únoru 1931, letos slaví 89 let existence. Jeho anglické vysílání bylo zahájeno v roce 1937, kdežto zvláštní program pro Afriku, přenášený po krátkých vlnách, vznikl roku 1950. O zhruba čtvrtstoletí později (1979) se z anglofonního vysílání pro celý svět vyčlenila dosud existující redakce, zaměřená výlučně na Afriku, která spolupracuje s místními diecézními a řeholními rozhlasovými stanicemi, vysílajícími na velmi krátkých vlnách. Internetové vysílání, zvukový archiv a zpravodajství z afrického kontinentu je dostupné na portálu Vatican News.

(jag)

15. července 2020, 12:41