Hledejte

Gabriella Gambino, podsekretářka Úřadu pro laiky, rodinu a život Gabriella Gambino, podsekretářka Úřadu pro laiky, rodinu a život 

Rodina buduje církev, ale dnes potřebuje pomoc

Koronavirová pandemie vybízí církev k vážnému rozlišování, aby rozpoznala úkoly, které před ní stojí, ale také drahocenné perly, která nám dal Pán k budování církve. Nejcennější z těchto perel je nepochybně rodina, říká ve videoposelství adresovaném kolumbijským biskupům podsekretářka vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život.

Gabriella Gambino ve videopromluvě ke kolumbijským biskupům zdůrazňuje, že rodiny spoléhají na pomoc církve, včetně obnovy pastorace rodin. Měla by se projevovat v lepším připravování mladých generací k manželství a také v trvalém doprovázení manželských párů, zejména v jejich těžkých chvílích. 

“Pastorace rodin se musí postavit čelem k velké výzvě, musí ukázat novým generacím, že rodina neznamená pouze velkou námahu a problémy, ale radost, cestu povolání a štěstí. Jsme vnořeni do individualistické společnosti, která učí naše děti, že do budoucna nelze hledět s důvěrou, vzbuzuje v nich strach z manželství a výchovy dětí - a to navzdory touze po lásce a štěstí, které v nich jsou (…) Jednou z největších starostí rodiny je dnes výchova. Říkám to jako matka pěti dětí. Musíme nasadit všechny své síly, abychom pochopili, jak můžeme pomoci rodičům v kontextu technokratické společnosti, která vyobcovává mladé lidi z autentických mezilidských vztahů, mimo jiné skrze způsob prožívání sexuality, který jim nepomáhá k pochopení významu těla v manželství a rodině.”

Podle Gabrielly Gambino se doposud udělalo příliš málo proto, aby se příprava na svátost manželství stala skutečným katechumenátem. Církev musí pomáhat mladým, aby budovali svou rodinu na skále. Rozhodnutí uzavřít manželství, rodit a vychovávat děti není totéž, co volba práce nebo koupě nového domu. Manželství je povolání a poslání. Pomozte nám mluvit o tom k našim dětem, žádá ve videoposelství adresovaném kolumbijským biskupům podsekretářka vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život.

 

(job)

9. července 2020, 15:24