Hledejte

2020.05.28 Progetto estate ragazzi 2020.05.28 Progetto estate ragazzi 

Příměstský tábor pro děti vatikánských zaměstnanců

Uvnitř vatikánských hradeb probíhá tento měsíc příměstský letní tábor pro děti zaměstnanců vatikánských institucí. Z iniciativy governatorátu městského státu Vatikán a papeže Františka tak vznikl zvláštní program pod salesiánským vedením dona Franca Fontany, který zastává funkci kaplana Vatikánských muzeí a Vatikánské stráže. Přihlášeno je 125 dětí, které mohou  trávit čas hrou a sportovní činností v bazénu, na fotbalovém či volejbalovém hříšti, trampolínách a různých nafukovacích atrakcích instalovaných v prostorách přilehlých vatikánské aule Pavla VI. a Vatikánským muzeím, jakož i v rozlehlých Vatikánských zahradách. Čas je i na vážnější věci výchovně-vzdělácího charakteru. Letní vatikánská oratoř, která byla letos zřízena vůbec poprvé, je službou pro přibližně 3000 laických zaměstnanců, kteří se svými rodinami bydlí v okolí Vatikánu a v době školních prázdnin pracují. O jejich děti je plně postaráno od půl osmé ráno do šesté hodiny večer.

Mnohé děti se ptají, zda je přijde navštívit papež František. Říkám každému jsme u něho doma a proto nás může navštívit kdykoliv a my jsme připraveni jej kdykoli přivítat,“

říká Vatikánskému rozhlasu don Franco, organizátor letní oratoře pro děti vatikánských zaměstnanců.

 

(mig)

15. července 2020, 12:09