Hledejte

Vatican News
Pozvánka na seminář Pozvánka na seminář 

Kudy se má ubírat křesťanský feminisimus?

„Ženy ve veřejném životě – feminismus a katolická identita v XXI. století“ – takové bylo téma šestého mezinárodního semináře o sociální nauce církve, který na pozvání papeže Františka zorganizovala Latinskoamerická akademie katolických politiků ve dnech 10. až 25. července.

Dvoutýdenní kurz se kvůli pandemii konal po digitálních platformách a mimo jiné na něm vystoupila Marta Rodriguez z Institutu vyšších studií o ženě při papežské univerzitě Regina Apostolorum. Snažili jsem se pochopit, jakým směrem by se měl rozvíjet křesťanský feminismus, zdůraznila pro naše mikrofony.

„Myslím, že se musíme ubírat cestou globální společenské konverze, protože skutečnost, že papež František vyzývá k překonání všech forem diskriminace vůči ženám, není v papežském magisteriu nic nového. Byla to konstanta pokoncilových, ale též předkoncilových papežů, i když po posledním koncilu se objevila s výjimečnou naléhavostí. Na toto téma hovořil Pavel VI., který také bedlivě sledoval konference Spojených národů, a poté Jan Pavel II. Papežové vybízeli k odstranění překážek, které bránily v zapojení žen v kultuře, což bylo přání, s kterým přišel už druhý vatikánský koncil. Měli bychom si proto položit otázku, proč nadále dochází k zneužívání a diskriminaci žen, proč je násilí na ženách skrytý jev? Papež František v Evangelii gaudium připomíná, že evangelium má sociální dopad. Poselství o ženách, které církev hlásá, by bylo třeba vnášet do života, protože často existuje odstup mezi tím, co se říká, a životem křesťanů a křesťanských společeností.“

Seminář se zaměřil také na téma mateřství, které je dnes stále více napadáno.

“Papež v Amoris laetitia říká, že si cení feminismu, který nepopírá a nechce uniformovat mateřství. Je nutné překonat takovou dialektickou vizi a pochopit, že mateřství na sociální rovině nelze považovat za překážku při kariéře ženy. Je to sociální dobro, které je třeba zachovat, protože ženy, z kterých se stanou matky, vyvíjejí celou řadu schopností, které jsou pak zdrojem na pracovním trhu. Vítám dialog také s takovými typy feminismu a s postoji, které plně nesdílíme, protože je důležité stavět na bodech, které máme společné”.

Komentuje Marta Rodriguez, která kromě výuky na papežské univerzitě zodpovídá za sekci věnovanou ženám při vatikánském Úřadu pro laiky, rodinu a život.

(jag)

 

24. července 2020, 13:23