Hledejte

Karmelitánský chrám a národní svatyně ukrajinských katolíků latinského obřadu v Berdičevu Karmelitánský chrám a národní svatyně ukrajinských katolíků latinského obřadu v Berdičevu 

Kardinál Krajewski na návštěvě Ukrajiny

Kardinál Konrad Krajewski, papežův almužník, se dnes vydal na dvoudenní návštěvu Ukrajiny na pozvání lvovského katolického arcibiskupa Mieczysława Mokrzyckého. Ve Lvově dnes požehnal základní kámen, na němž bude vystavěn nový klášter sester albertinek spolu s domovem pro ženy bez přístřeší a osamělé matky s dětmi.

Odpoledne na předměstí Lvova posvětil nový kostel, dedikovaný sv. Janu Pavlu II., vysvětluje arcibiskup Mokrzycki.

“Svatý Jan Pavel II. miloval ukrajinský národ a znal jeho dějiny. Navštívil tuto zemi v roce 2001 a jeho cesta přinesla velikou útěchu. Zároveň jeho přítomnost dosvědčila nezávislost Ukrajiny, získanou po mnoha staletích. Papež tehdy poděkoval věřícím, kněžím a řeholnicím, kteří si uchovali víru za komunistické doby. Úcta k němu je silná i v řeckokatolické církvi a rovněž pravoslavní věřící si jej velice váží. Jsme proto štastní, že mu u příležitosti stého výročí jeho narození můžeme věnovat malý kostel na lvovské periferii, který papežský almužník posvětil. Co se týče nového azylového domova pro ženy, byl to jeden z hlavních důvodů návštěvy kardinála Krajewského, jehož pastorační působení se zaměřuje právě na chudé. Zde položí základní kámen nového střediska. Lvov jako hustě obývaná metropole potřebuje takováto zařízení a činnost katolické církve má v tomto smyslu velký význam. Už spravujeme domov pro bezdomovce a nyní nás těší, že vyroste obdobný domov pro ženy.”

Vrcholným okamžikem návštěvy kardinála Krajewského bude nedělní mše svatá v národní svatyni Panny Marie v Berdičevu (Berdyčivu), kterou bude sloužit v rámci Roku duchovních povolání, vyhlášeného ukrajinskou církví. Karmelitský chrám s kostelem v Berdičevu pochází z barokního období:

“Berdičev je naší národní svatyní a každoročně do něj proudí mnoho poutníků ze všech koutů země, aby si na přímluvu Matky Boží vyprosili ochranu Ukrajiny a mír. Letos máme velké štěstí, že kardinál Krajewski přijal naše pozvání. Již po několik let, od začátku války, papež František projevuje trvalou pozornost vůči naší zemi a církvi a různým způsobem nám pomáhá. Přítomnost jeho alumužníka nám připomíná, že papež na nás pamatuje. Kardinál Krajewski nás v modlitbě povzbudí, abychom překonali obtíže, včetně těch spojených s nynější pandemií”,

doufá lvovský arcibiskup a poukazuje na dílo katolické církve v tomto křivolakém čase:

“Církev latinského obřadu je ustavičně otevřená všem lidem, nerozlišujeme, zda chudí, kteří docházejí do našich jídelen či nocleháren, jsou katolíci či nikoli. Místní úřady i ukrajinská vláda si toho velmi váží a spolupracují s námi, abychom v této činnosti pokračovali.”

Uzavírá arcibiskup ukrajinského Lvova, Mieczysław Mokrzycki.

(jag)

18. července 2020, 16:14