Hledejte

Kardinál Angelo Becciu Kardinál Angelo Becciu 

Kardinál Becciu: Kontemplace a akce jsou dvojím rozměrem církevní služby

Prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Angelo Becciu, o dnešní liturgické památce sv. Marty sloužil v Římě mši svatou, při níž složily slavné sliby tři desítky řeholnic z kongregace Marty a Marie (“Marta y Maria”).

Mariino srdce a Martiny ruce, tedy nazírání a činnost, tvoří dvojí rozměr služby v církvi, připomenul kard. Becciu v římské bazilice sv. Evžena, zasvěcené svatému papeži téhož jména (654-657). Před ním stálo třicet mladých žen, které navždy pronesly slib zasvěcení v kongregaci Marty a Marie. “Nádherná událost”, komentoval vatikánský kardinál, “která sděluje světu, nakolik je krásné nabídnout svůj život Pánu a s láskou sloužit bratrům”. Zároveň jde o “rozhodnutí, které se ubírá proti proudu” a “vyžaduje odvahu i ochotu”. Tyto mladé ženy nám svým svědectvím “ukazují stezky Boží”, vyzdvihl kardinál Becciu, “tedy cesty, které v hluku dnešního světa lehce ztrácíme”.

Maria a Marta se stávají následováníhodným vzorem, pokračoval, neboť prvně jmenovaná nás učí, jak si “vybrat nejlepší úděl”, tedy vyhradit první místo v naší existenci Bohu a naslouchání jeho Slovu, které proměňuje život a propůjčuje mu nový směr. Marta nám naopak pomáhá chápat, že službu nemáme prožívat ustaraně, nýbrž velkoryse a především za stálého naslouchání Slovu, abychom zabránili zjitřenosti a neklidu. Služba druhému, zdůraznil kardinál Becciu, totiž není “pouhou prací”, nýbrž uvádí do praxe to, čemu jsme nejdřív naslouchali a pak to tlumočili do konkrétní lásky.

Ve službě církvi se tudíž snoubí dvojí postoj – prodlévání v modlitbě u Ježíšových nohou a radostná oddanost bratrům, zejména těm nejpotřebnějším, neboť evangelní služba druhým je zásadní, avšak – upozornil prefekt vatikánské kongregace – není výsledkem, nýbrž výchozím bodem. V závěru kardinál Becciu řeholnicím poděkoval za jejich činnost a přítomnost ve světě a vyzval je, aby statečně a kreativně řešily dobové problémy a reagovaly na hedonismus, individualismus a relativismus dneška svědectvím čistoty, střídmosti a sesterského života ve službě druhým.

Kongregace Marty a Marie vznikla poměrně nedávno – na sklonku osmdesátých let v Guatemale (6.1.1979). Založil ji tamní biskup Miguel Ángel García Arauz a Matka Ángela Eugenia Silva Sánchez. Dnes tento řeholní institut působí v různých latinskoamerických, afrických i evropských zemích a čítá asi 700 sester. Jejich charisma vystihuje “láska k Ježíši, přítomnému v církvi v eucharistii a lidech, kteří fyzicky, mravně a duchově trpí”. Takových osob se řeholnice ujímají a pečují o ně “Martinýma rukama a Mariiným srdcem”.

(jag)

29. července 2020, 12:46