Hledejte

70. let anglického vysílání Vatikánského rozhlasu pro Afriku 70. let anglického vysílání Vatikánského rozhlasu pro Afriku 

70. let vysílání pro Afriku: Nebudovat nové Babylónské věže, ale jednotu v různosti

Stále významnější role komunikace v dnešním světě, odpovědnost za šíření Božího slova, ale také výzva ke spolupráci s nově vznikající vatikánskou zpravodajskou agenturou (Vatican News Agency) - o tom všem se zmiňoval prefekt vatikánského Úřadu pro sdělovací prostředky Paolo Ruffini při pátečním webináři uspořádaném u příležitosti 70. výročí anglického vysílání Vatikánského rozhlasu pro Afriku.

“Komunikace je pro církev posláním. Žádná investice není dost velká pro šíření Božího slova. A zároveň je třeba dobře využít každého talentu, aby přinášel plody. Důvěryhodnost toho, co říkáme, je poměřována také tímto,” citoval Paolo Ruffini z promluvy papeže Františka k zaměstnancům Vatikánských médií (23. září 2019) a spolu s ním povzbuzoval africké kolegy: “Nepodléhejte malomyslnosti. Jsme jedné lodi!”

Vatikánská agentura jako zdroj alternativního zpravodajství

Jak dále připomněl, “sdělovací prostředky mohou být důležitým nástrojem k budování lepšího světa nebo také mohou podněcovat neporozumění, trpkosti a nepřátelství.” Ve světě plném mediálních šumů patří k hlavním problémům křesťanského novináře přístup k rychlým a spolehlivým informacím o církvi. Prefekt vatikánského úřadu pro komunikaci v této souvislosti zmínil přípravy ke spuštění Vatikánské zpravodajské agentury (Vatican News Agency) a požádal africká média o spolupráci. “Na této platformě bude možné nalézt alternativní zpravodajství, věnované zejména oblastem, které sekulární zpravodajské agentury považují možná za nedůležité.” 

Příběhy o lidech proměňujících svět

Na světě jsou tisíce dobrých příběhu, které je třeba odvyprávět, jak zdůrazňoval papež v poselství ke Dni sdělovacích prostředků. Vedle upozorňování na problémy je úkolem církevních médií předkládat také svědectví o dobrých věcech, budování mostů a příležitostech k dialogu na místech konfliktů, zdůraznil dále Paolo Ruffini a poukázal na sílu spočívající v jednotě. Provázanost je naší silou, naopak nepropojenost nás oslabuje, poznamenal.

“Jádrem reformy médií, kterou papež František přináší do vatikánské struktury sdělovacích prostředí, je potřeba synergie a spolupráce (…) Je na nás, abychom se zaangažovali v budování komunikace založené na vztazích, která bojuje proti viru rozdělení; komunikace založené na síti, která je globální i lokální, digitální i reálná. Vytvořená k tomu, aby spojovala, nikoli rozdělovala; dávala, nikoli prodávala či kupovala,” řekl prefekt vatikánských médií.

Mluvit všemi jazyky naší doby

“V době, kdy jsou mnozí pokoušeni k budování nové Babylónské věže, my jsme povoláni sloužit zázraku jednoty v různosti, “ dodal s tím, že právě k tomuto úkolu se hlásil Vatikánský rozhlas a totéž zadání sleduje také dnešní Úřad pro komunikace. “Musíme užívat všechny jazyky naší doby,” zdůraznil Ruffini a swahilským výrazem “tuko pamoja” (jsme spolu) ujistil africké kolegy o odhodlanosti nést navzájem svá břemena.

Včerejší webinář organizoval anglický program vatikánského rozhlasu pro Afriku a SIGNIS Africa, sdružení afrických katolických médií. Promluvil na něm také nigerijský biskup Emmanuel Badejo, někdejší dlouholetý ředitel Vatikánského rozhlasu Federico Lombardi SJ, sestra Mary Claude Oguh z Nigéri, paní Sheila Pire z Jihoafrické republiky a prof. Alter Ihejirika, předseda SIGNIS Africa.

(job)

 

18. července 2020, 11:42