Hledejte

Audience pro účastníky kongresu 'Yes to life' Audience pro účastníky kongresu 'Yes to life'  

«Yes to Life!» Perinatální péče z pohledu Úřadu pro laiky, rodinu a život

Dopřát hlas kultuře života, která vychází z vědeckých pokroků dnešní medicíny a v oblasti perinatální péče se nabízí jako alternativa selektivní prenatální diagnostiky. S tímto cílem se právě před rokem v římském institutu Augustinianum konal mezinárodní kongres o nenarozeném životě, jehož se na pozvání Úřadu pro laiky, rodinu a život účastnilo zhruba 400 lidí ze sedmdesátky zemí, včetně odborníků na poli perinatální hospicové péče a rodinné psychologie.

Jejich přednášky nyní shrnuje elektronická kniha nazvaná “Ano životu. Ujmout se cenného daru života v jeho křehkosti” (Yes to Life! Prendersi cura del prezioso dono della vita nella fragilitá), zdarma dostupná v angličtině a italštině na webových stránkách zmíněné vatikánské instituce a na webu Vatikánského nakladatelství. Jak vysvětluje sekretář Úřadu pro laiky, rodinu a život, o. Alexandre Awi Mello, zhruba třísetstránková digitální kniha byla zamýšlena jako nástroj vědecké a pastorační formace a informace při “doprovázení párů a rodin, které prožívají narození dítěte s vrozenou vývojovou vadou, nabízející jasnou, konkrétní alternativu k potratu”. Kongres, pořádaný za podpory Kolumbových rytířů, zaznamenal ohlas po celém světě, upřesňuje podsekretářka úřadu, Gabriella Gambino. “A to nejenom prostřednictvím obdobných vzdělávacích konferencí, nýbrž také v hmatatelné podobě, tedy vzniku nových středisek perinatální péče”.

“Naše reakce se neomezuje výlučně na vědeckou úroveň”, dodává profesor Giuseppe Noia, ředitel perinatálního hospice sv. Matky Terezery z Kalkaty při římské klinice Gemelli a předseda nadace “Srdce v kapce” i Sdružení italských katolických gynekologů a porodníků. “Perinatální hospic”, vysvětluje, “není jakási trasa, ukončená utrpením a smrtí, nýbrž je to místo, kde se ujímáme dítěte a jeho rodiny od momentu diagnózy. Vyvinuli jsme proces lékařského doprovázení a podpory rodin – kromě zmírnění utrpení prostřednictvím léčby, která je možná, využíváme paliativní prenatální terapii, abychom zabránili bolesti a zajistili dítěti tutéž důstojnost, jakou mají zdravé děti. Vycházíme vstříc mnoha matkám a otcům, kteří své dítě chtějí doprovodit až do konce. V knize se mohou seznámit s vědeckými novinkami a s péčí o nenarozené dítě v jeho křehkosti”.

Knihu otevírá promluva Svatého otce při audienci pro účastníky kongresu (25.5.2019), v níž papež vyzdvihl hodnotu života v každé jeho chvíli a dožadoval se “rozhodnější pastorační aktivity” na podporu rodičů, kteří přijímají nemocné děti. Po úvodních slovech kard. Kevina Farrella, prefekta Úřadu pro laiky, rodinu a život, následují svědectví rodin a manželských párů.

(jag)

11. června 2020, 14:00