Hledejte

Vatikánský seminář Vatikánský seminář 

Vatikánský seminář o prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti

Před několika dny navštvívil papeže Františka italský státní prokurátor pro boj s mafií Federico Cafiero de Raho (jeho předchůdce Giuseppe Pignatone od října minulého roku předsedá vatikánskému soudu). Svatý stolec k této soukromé schůzce nevydal žádné prohlášení, avšak jelikož se objevila na seznamu oficiálních papežských audiencí, vyslala jasný signál o tom, že “postpandemická” hospodářská vize Vatikánu nepočítá s největší italskou “firmou”, tedy organizovaným zločinem.

Pravděpodobně nikoli náhodou v těchto dnech finanční zpravodajský úřad Svatého stolce a Městského státu Vatikán (Aif) uspořádal informační seminář pro vedoucí všech úřadů římské kurie. Svatý stolec totiž ve svém zákonodárství učinil “pionýrské kroky v porovnání s Evropou” a představitelé “veřejných úřadů mají povinnost nahlásit podezřelé finanční operace vatikánské analytické jednotce”, zdůraznil její místoředitel, Federico Antellini Russo.

Formační seminář se zaměřil na finanční bezpečnost v chodu vatikánských úřadů a prevenci možné legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy tzv. praní špinavých peněz. “V krizových momentech se organizovaný zločin nepozorovaně vkrádá do ekonomického tkaniva a snaží se kontaktovat nejzranitelnější subjekty, a proto je v tuto chvíli namístě mimořádná bdělost”, vysvětlil Carmelo Barbagallo, předseda Finančního dozorčího úřadu (Aif).

“Procházíme velice spletitým momentem a perspektivně lze počítat s ještě složitější hospodářskou budoucností”, upřesňuje pro portál Vatican News, “je tudíž podstatné skloubit nemalé poslání, jaké má církev, s ekonomickou rovnováhou, která je také důležitá, a s respektováním norem, určených k prevenci financování terorismu a praní špinavých peněz, což má též zásadní význam”. Úřady Svatého stolce samy zhodnotí, jak se přizpůsobily mezinárodním parametrům v oblasti transparence a kontroly finančních operací prostřednictvím dotazníku, který vypracovalo právní oddělení státního sekretariátu Svatého stolce, informovala během semináře jeho zaměstnankyně Anita Titomanlio. Její kolega z vatikánské finanční policie, Fabio Vignali, upozornil, že “praní špinavých peněz a financování terorismu mají rysy, které brání jejich snadnému odhalení, nalezení důkazů i zajištění viníků. Současné vatikánské zákonodárství nicméně vyšetřovatelům poskytuje nástroje, které jim na rozdíl od minulosti umožňují mnohem rozhodnější a širší zákrok”.

(jag)

17. června 2020, 12:11