Hledejte

Papež František při návštěvě nemocnice Bambino Gesú, 16. listopadu 2019 Papež František při návštěvě nemocnice Bambino Gesú, 16. listopadu 2019 

Vatikánská pediatrie: Úspěšná transplantace kostní dřeně u dítěte pozitivního na covid-19

Vatikánská pediatrická nemocnice Bambino Gesù informovala o úspěšné léčbě šestiletého dítěte trpícího akutní lymfoblasticou leukemií, u něhož byl v březnu diagnostikován také nový koronavirus.

Rodina malého pacienta přicestovala v říjnu loňského roku z Londýna, aby chlapec mohl zahájit terapii v nemocnici Bambino Gesù, kde se měl podrobit transplantaci kostní dřeni. Nejprve nastoupil přípravnou chemoterapii a imunoterapii, které napomáhají k dosažení stavu, v němž jsou lepší předpoklady pro úspěšnou transplantaci. Vzhledem k tomu, že vhodný dárce kostní dřeně nebyl nalezen, lékařský tým se rozhodl pro transplantaci hematopoetických kmenových buněk jednoho z rodičů.

V březnu 2020 byli rodiče i chlapec podrobeni nezbytným vyšetřením a analýzám, které měly rozhodnout, kdo bude dárcem kostní dřeni. V rámci laboratorních rozborů byli testováni také na covid-19. Ukázalo se, že celá rodina je pozitivní na nový koronavirus: otec a syn naprosto bez příznaků, matka s lehkými příznaky. Aby bylo možné přistoupit k transplantaci, bylo nutné vyčkat do chvíle, kdy budou všichni negativní, zejména malý pacient, jehož imunitní systém byl již oslaben leukémií. Zároveň bylo nutné maximálně respektovat program léčby, aby se předešlo nové recidivě zhoubné nemoci, stojí v tiskovém prohlášení vatikánské pediatrické kliniky.

Na posílení prostředků k boji s virem a snížení rizika komplikací spojených s virovou infekcí prostřednictvím “silných” protilátek, se přistoupilo k infuzi hyperimunní plazmy. Aplikována byla 9. května díky spolupráci s římskou klinikou pro infekční choroby Spallanzani a Nemocnicí San Camillo. Mezitím texty potvrdily nepřítomnost nového koronaviru u otce dítěte, který byl vybrán pro poskytnutí kostní dřeně k transplantaci. 

29. května byla malému pacientovi v římském sídle nemocnice Bambino Gesù na Janikulu provedena infuse otcových kmenových buněk, příslušně upravených odstraněním lymfocytů T alfa/beta+; buněk, které by mohly být pro příjemcův organismus nebezpečné.  Jak upřesňuje tisková zpráva nemocnice, jedná se o techniku vypracovanou týmem profesora Franca Locatelliho, ředitele oddělení onkohematologie a buněčné a genové terapie pediatrické nemocnice Svatého stolce, s vůbec nejširší kazuistikou u dětí trpících různými druhy leukémie a krevním nádory (dosud bylo provedeno cca 700 transplantací od rodiče).

Malý pacient je nyní ve vynikajícím stavu, netrpěl post-transplantačními komplikacemi, otcovy buňky se multiplikují a směřuje k úplnému uzdravení. Při aplikaci metodiky upravených buněk jednoho z rodičů, dosahuje procento uzdravených při transplantaci kostní dřeně výsledků, jež jsou srovnatelné s užitím buněk dokonale shodného dárce. 

V závěru tiskové zprávy profesor Franco Locatelli poukazuje na vynikající spolupráci mezi vysoce specializovanými pracovišti v regionu Lazio, která ukázala, že rovněž v době pandemie lze dosáhnout výborných výsledků. “Chtěl bych osobně poděkovat kolegům z Nemocnice Spallanzani, zejména profesorovi Giuseppemu Ippolitovi, a kolegům z Nemocnice San Camillo, s nimiž s potěšením můžeme sdílet tento pozitivní výsledek.”

(job)

13. června 2020, 15:22