Hledejte

Velvyslanec ČR při Svatém stolci Václav Kolaja a velvyslanec SR při Svatém stolci Marek Lisánský u hrobu kardinála Giovanniho Coppy Velvyslanec ČR při Svatém stolci Václav Kolaja a velvyslanec SR při Svatém stolci Marek Lisánský u hrobu kardinála Giovanniho Coppy 

Před 30 lety byl Giovanni Coppa jmenován apoštolským nunciem v Československu

Na letošní rok připadá 30. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Československem. Ohlášeno bylo 19. dubna 1990 těsně před první cestou Petrova nástupce do našich zemí. Jan Pavel II. pak navštívil Prahu, Velehrad a Bratislavu ve dnech 21. - 23. dubna. Vzhledem k tomu, že výročí padlo do období koronavirové karantény, zvolili velvyslanci České republiky a Slovenské republiky při Svatém stolci za datum připomínky předvečer jmenování Giovanniho Coppy prvním apoštolským nuncia po pádu železné opony.

Velvyslanci Václav Kolaja a Marek Lisánský, reprezentující při Svatém stolci Českou republiku a Slovenskou republiku, se v pondělí 29. července vydali na římský hřbitov Verano, kde ve Vatikánské kapličce položili květiny k hrobu kardinála Giovanniho Coppy. Tento první nuncius po obnovení diplomatických vztahů s Československem setrval ve své misi v Praze také po rozdělení obou států, až do roku 2001. 

Jak rekapituluje tisková zpráva českého velvyslanectví při Svatém stolci, uvedení diplomatických styků mezi Svatým stolcem a Československem do „normálního stavu“ bylo dovršeno dne 21. prosince 1990, kdy nový československý velvyslanec František X. Halas odevzdal ve Vatikánu pověřovací listiny papeži Janu Pavlu II.

Historie diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Československem se však začala psát už mnohem dříve. Oficiálně byly diplomatické styky mezi Československem a Vatikánem navázány listem datovaným 23. října 1919, jímž apoštolský nuncius ve Vídni arcibiskup Valfré de Bonzo potvrdil uznání „suverenity a nezávislosti“ nové republiky Svatým stolcem. Záhy nato jmenoval papež Benedikt XV. nového apoštolského delegáta v Československu, jímž se stal mons. (a pozdější kardinál) Clemente Micara. Ten nejprve od října 1919 zastupoval papeže u místního episkopátu a dne 17. května 1920 byl jmenován prvním apoštolským nunciem v Československu. Dne 22. března 1920 předal ve Vatikánu pověřovací listy papeži Benediktovi XV. první československý velvyslanec při Svatém stolci Kamil Krofta. 

Československo-vatikánské diplomatické vztahy byly přerušeny počátkem v březnu 1950, kdy byl v rámci represí komunistického režimu, které následovaly po tvz. číhošťském zázraku, vyhoštěn poslední vatikánský diplomat, apoštolský internuncius mons. Ottavio de Liva. Tím byly diplomatické styky Československa se Svatým stolcem přerušeny na dlouhých čtyřicet let až do jejich obnovení v dubnu 1990. 

(job)

 

30. června 2020, 15:00